Vi styrker konsulenters kompetanse på human skills

Konsulenter har dyp kompetanse på sitt fagområde, men rollen rommer så mye mer enn det. Det trengs også kunnskap hvordan man omgås andre og selv har en bærekraftig tilværelse som konsulent.

Derfor har vi utviklet konseptet human skills for konsulenter, skreddersydd for fagmiljøer innen design, innovasjon og endring. Innholdet handler om de mellommenneskelige eller relasjonelle sidene ved konsulentrollen. 

Vi ønsker å gi konsulenter 

 • styrket rolleforståelse og et bedre grunnlag for å trives og vokse i rollen
 • et større repertoar å spille på i kommunikasjon og samarbeid med kunder og kollegaer
 • arbeidsgivere som forstår viktigheten av relasjonell kompetanse og jobber for å styrke denne 

Temaer

Innholdet baserer seg på teori innen adferdspsykologi, relasjonskompetanse, organisasjonsutvikling og kommunikasjon, kombinert med våre egne praktiske erfaringer som konsulenter. 

Gjennom teori, verktøy og trening jobber vi med temaer som

 • egne og andres forventinger til konsulentrollen
 • hvilken rolle frykt spiller, og hvordan vi ofte går fram for å kamuflerer dette
 • hvilke egenskaper som er nyttige i konsulentrollen, og hva som kan skje når det blir for mye av det gode
 • hvordan du kan få større selvinnsikt og kunnskap om egne styrker, utfordringer og blindsoner 
 • hvordan du kan få til bedre kommunikasjon med kunder og kollegaer
 • hvordan du kan gå fram for å kommunisere vanskelige budskap, sette grenser eller utfordre 
 • hva psykologisk trygghet er, hvorfor det er viktig når man jobber med innovasjon og hvordan man kan jobbe med det i praksis 

Aktiviteter

Vi holder foredrag, kurs, workshoper, lengre kompetanseprogram og 1:1-samtaler. Noen eksempler:

Foredrag: Trygge konsulenter

Hvilke forventninger er knyttet til konsulentrollen, og hvordan kan du håndterer disse? Hvilke forventninger er ekte og hvilke har du funnet på selv? Hva slags fallgruver finnes og hvorfor er det lett å havne der? Vi ser på hva som driver oss som mennesker og hvorfor frykt påvirker oss mer enn vi tror. Foredraget er krydret med egne erfaringer fra konsulentlivet.

Introduksjonskurs: Human skills for konsulenter

En engasjerende samling med smakebiter av viktige relasjonelle ferdigheter i konsulentrollen. Vi kombinerer korte teoribolker med introduksjon av anerkjente verktøy og utprøving av disse. Deltakerne lærer om:

 • Trygghet og mot: Hva kjennetegner modige konsulenter? Hva er sammenhengen mellom frykt, mot og innovasjon?
 • Selvinnsikt og selvutvikling: Hva er dine styrker og fallgruver som konsulent, og hvordan kan du utvikle deg videre?
 • God kommunikasjon: Hva kjennetegner god mellommenneskelig kommunikasjon, og hvordan forbedre egen kommunikasjon i møte med kunder og kollegaer?
 • Vanskelig kommunikasjon: Hvordan ta opp krevende temaer, gi motstand og likevel kommunisere på en måte som ivaretar alle parter?

Kurset gir deltakerne en gyllen mulighet til å løfte blikket, reflektere over rollen og inspirasjon til å utvikle seg videre.

Workshoper om utvalgte temaer

Vi dykker ned i et tema, og inviterer deltakerne med på involverende og engasjerende workshoper der de selv bidrar aktivt med egne erfaringer

 • Vi gir en god introduksjon til temaet for samlingen og henter inn grunnleggende teori og forskning. Dette knyttes til våre egne erfaringer fra bransjen og deltakernes hverdag.
 • Deltakerne lærer ett eller flere verktøy som er knyttet opp mot temaet for samlingen. Dette er praktiske verktøy som lett kan brukes videre i egen hverdag.
 • Vi bruker disse verktøyene i praksis, enten individuelt, i par eller små grupper. Deltakerne deler erfaringer og reflekterer over disse knytter opp mot egen jobb.

Eksempler på temaer: Psykologisk trygghet, selvinnsikt og selvutvikling, modige og trygge konsulenter, god kommunikasjon, vanskelig kommunikasjon, motivasjon.

Bevisstgjørende 1:1-samtaler

Individuelle samtaler der vi går i dybden på tanker, følelser, situasjoner eller problemstillinger du selv opplever i konsulentrollen. Ved hjelp av støttende og bevisstgjørende dialog, samt relevante verktøyer og teknikker, utforsker vi problemstillingen du har med deg. Målet er at du får økt kunnskap om deg selv og situasjonen du står i, samt aha-opplevelser og ny innsikt som hjelper deg i din videre utvikling. Samtalene kan bestilles direkte av deg som privatperson eller via din arbeidsgiver, ta kontakt for mer informasjon.

Lengre kompetanseprogram

Vi skreddersyr kompetanseprogram som går over tid, og setter sammen innhold og aktiviteter ut fra behovene i din virksomhet. Ta kontakt, så utforsker vi muligheter sammen.

Bruksområde

Relasjonskompetanse kan styrkes og videreutvikles i alle faser av et konsulentliv. Innholdet kan for eksempel passe

 • på interne samlinger som fagdag, kick-off, teamsamling, frokostmøter
 • i onboarding av nye medarbeidere
 • som oppfølging av konsulenter som har jobbet noen måneder
 • i talentprogrammer, utviklingsprogrammer og lederutvikling
 • som en utviklingsprosess for team som ønsker større psykologisk trygghet
 • for å støtte og styrke konsulenter som står i krevende situasjoner

Innholdet kan også vinkles mot rollen som internkonsulent i en større virksomhet.

Hvorfor human skills?

Som konsulentbedrift kan du risikere å

 • bidra til at konsulenter trives, får bedre psykisk helse og blir lengre i jobben

 • styrke samarbeidet, innovasjonsklimaet og verdien i prosjektene

 • bidra til bedre kunderelasjoner og mer langvarige kundeforhold

 • få mer selvgående konsulenter som raskere tar steget over i seniorrollen

 • øke sjansen for å forløse potensialet i hver enkelt konsulent

Som konsulent kan du risikere å

 • bli tryggere i rollen og oppleve konsulenthverdagen mindre stressende

 • oppleve mer flyt og mindre knot i samarbeid med kollegaer og kunder

 • få økt selvinnsikt og et tydeligere bilde av egne utviklingsområder

 • utvikle et større repertoar for å håndtere nye eller krevende situasjoner

 • lære deg universelle verktøy som fungerer både på jobb og privat

Konsulentens evne til å skape utvikling hos sine kunder avhenger i høy grad av mot og emosjonell dømmekraft. Overraskende nok handler det mindre om teknikker og teorier - og mye mer om selvledelse, mot og modenhet.

Morten N. Henriksen m.fl: "Den modige konsulent" (vår oversettelse) 

Om oss

Med til sammen 25 års erfaring som konsulenter har vi selv følt konsulentlivets gleder og utfordringer på kroppen. 

Vi brenner for å styrke den relasjonelle kompetansen i virksomheter og tilbyr nå opplæringen vi selv skulle ønske vi fikk. 

Mona Sverrbo Halland

Mona har master i atferdspsykologi, spesialistutdannelse i organisasjonspsykologi og lang erfaring fra byråer innen IT, digital produktutvikling og organisasjonsutvikling. Nå driver hun Kjernepar AS og jobber som rådgiver, kursholder og fasilitator innenfor temaene samarbeid og innovasjon.

Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid har utdanning innen kommunikasjon, relasjonsbasert ledelse i organisasjoner og gestaltterapi. Hun har jobbet som rådgiver og med rekruttering og kompetanseutvikling digitale design- og teknologibyråer. I dag driver hun Prosessarbeid AS, som støtter bedrifter, team og individer i ulike typer utviklingsprosesser.

Målfrid Jordet Ågotnes


E-post: malfrid@prosessarbeid.no 

Telefon: 970 62 273

Mona Sverrbo Halland


E-post: mona@halland.us 

Telefon: 480 52 991

Ta kontakt 

Skriv noen stikkord om hva du ønsker. Vi tar kontakt, så finner vi ut av veien videre sammen.