Human skills for konsulenter

Konsulenter har dyp kompetanse på sitt fagområde, men rollen rommer så mye mer enn det. Det trengs også kunnskap hvordan man omgås andre og selv har en bærekraftig tilværelse som konsulent.

Derfor har vi utviklet konseptet human skills for konsulenter, skreddersydd for fagmiljøer innen design, innovasjon og endring. Innholdet handler om de mellommenneskelige eller relasjonelle sidene ved konsulentrollen. 

Vi ønsker å gi konsulenter 

 • styrket rolleforståelse og et bedre grunnlag for å trives og vokse i rollen
 • et større repertoar å spille på i kommunikasjon og samarbeid med kunder og kollegaer
 • arbeidsgivere som forstår viktigheten av relasjonell kompetanse og jobber for å styrke denne 

Temaer

Innholdet baserer seg på teori innen adferdspsykologi, relasjonsledelse og kommunikasjon, kombinert med våre egne praktiske erfaringer som konsulenter. 

Gjennom teori, verktøy og trening jobber vi med temaer som

 • egne og andres forventinger til konsulentrollen
 • hvilken rolle frykt spiller, og hvordan vi ofte går fram for å kamuflerer dette
 • hvilke egenskaper som er nyttige i konsulentrollen, og hva som kan skje når det blir for mye av det gode
 • hvordan du kan få større selvinnsikt og kunnskap om egne styrker, utfordringer og blindsoner 
 • hvordan du kan få til bedre kommunikasjon med kunder og kollegaer
 • hvordan du kan gå fram for å kommunisere vanskelige budskap, sette grenser eller utfordre 
 • hva psykologisk trygghet er, hvorfor det er viktig når man jobber med innovasjon og hvordan du kan jobbe med det i praksis 

Aktiviteter

Vi holder fagdager, foredrag, workshoper, lengre kompetanseprogram og 1:1-samtaler om disse temaene, koblet opp mot konsulentrollen. Noen smakebiter:

Fagdag: Human skills for konsulenter

En engasjerende fagdag som gir en innføring i relasjonelle ferdigheter som er viktige i konsulentrollen. Vi kombinerer korte teoribolker med introduksjon av praktiske teknikker og utprøving av disse. Vi jobber med: 

 • Myter og forventninger: Hvilke forventninger er knyttet til rollen som konsulent, fra kunder, arbeidsgiver og deg selv?
 • Trygghet i rollen: Hvilke fallgruver bør du være oppmerksom på som konsulent, og hvordan kan du gå fram for å unngå disse?
 • Konsuentskills: Hvilke egenskaper og ferdigheter er det lurt å jobbe spesielt med, og hvorfor er relasjonskompetanse så viktig i rollen som konsulent? Vi går spesielt inn på selvinnsikt og mellommenneskelig kommunikasjon.

Fagdagen gir deltakerne en gyllen mulighet til å løfte blikket, reflektere over rollen og inspirasjon til å utvikle seg videre.
Ved behov kan deler av fagdagen splittes opp i to spor, rettet inn mot ulike målgrupper som f.eks ledere eller ferske konsulenter. 

Foredrag: Trygge konsulenter

Hvilke forventninger er knyttet til konsulentrollen, og hvordan kan du håndterer disse? Hva slags fallgruver finnes og hvorfor er det lett å havne der? Vi ser på hva som driver oss som mennesker og hvorfor frykt påvirker oss mer enn vi tror. Foredraget er krydret med egne erfaringer fra konsulentlivet.


Coaching (1:1-samtaler)

Individuelle samtaler der vi går i dybden på tanker, følelser, situasjoner eller problemstillinger du selv opplever i konsulentrollen. Ved hjelp av bevisstgjørende dialog utforsker vi sammen problemstillingen du har med deg. Målet er at du får økt kunnskap om deg selv og situasjonen du står i, samt aha-opplevelser og metoder som hjelper deg i din videre utvikling. Samtalene kan bestilles direkte av deg som privatperson eller via din arbeidsgiver, ta kontakt for mer informasjon og pris.

Lengre kompetanseprogram 

Vi skreddersyr et helhetlig opplegg som går over tid, og setter sammen innhold og aktiviteter ut fra behovene i din virksomhet. Programmet kan rettes spesielt inn mot teamledere. Ta kontakt, så ser vi på muligheter sammen.

Workshoper om utvalgte temaer

Vi dykker ned i et spesifikt tema, og inviterer deltakerne med på involverende og engasjerende workshoper der de selv bidrar aktivt med egne erfaringer.

 • Vi gir en god introduksjon til temaet for samlingen og henter inn grunnleggende teori og forskning. Dette knyttes til egne erfaringer fra bransjen og deltakernes hverdag.
 • Deltakerne lærer ett eller flere verktøy som er knyttet opp mot temaet for samlingen. Dette er praktiske verktøy som lett kan brukes videre i egen hverdag.
 • Vi trener på å bruke disse, enten individuelt, i par eller små grupper. Deltakerne deler erfaringer og reflekterer over disse knytter opp mot egen jobb.

Bruksområde

Relasjonskompetanse kan styrkes og videreutvikles i alle faser av et konsulentliv. Innholdet kan for eksempel passe

Innholdet kan også vinkles mot rollen som internkonsulent i en større virksomhet.

Hvorfor human skills?

Som konsulentbedrift kan du risikere å

 • bidra til at konsulenter trives, får bedre psykisk helse og blir lengre i jobben

 • styrke samarbeidet, innovasjonsklimaet og verdien i prosjektene

 • bidra til bedre kunderelasjoner og mer langvarige kundeforhold

 • få mer selvgående konsulenter som raskere tar steget over i seniorrollen

 • øke sjansen for å forløse potensialet i hver enkelt konsulent

Som konsulent kan du risikere å

 • bli tryggere i rollen og oppleve konsulenthverdagen mindre stressende

 • oppleve mer flyt og mindre knot i samarbeid med kollegaer og kunder

 • få økt selvinnsikt og et tydeligere bilde av egne utviklingsområder

 • utvikle et større repertoar for å håndtere nye eller krevende situasjoner

 • lære deg universelle verktøy som fungerer både på jobb og privat

Konsulentens evne til å skape utvikling hos sine kunder avhenger i høy grad av mot og emosjonell dømmekraft. Overraskende nok handler det mindre om teknikker og teorier - og mye mer om selvledelse, mot og modenhet.

Morten N. Henriksen m.fl: "Den modige konsulent" (vår oversettelse) 

Om oss

Med til sammen 25 års erfaring som konsulenter har vi selv følt konsulentlivets gleder og utfordringer på kroppen. 

Vi brenner for å styrke den relasjonelle kompetansen i virksomheter og tilbyr nå opplæringen vi selv skulle ønske vi fikk. 

Mona Sverrbo Halland

Mona har master i atferdspsykologi, spesialistutdannelse i organisasjonspsykologi og lang erfaring fra byråer innen IT, digital produktutvikling og organisasjonsutvikling. Nå driver hun Kjernepar AS og jobber som rådgiver, kursholder og fasilitator innenfor temaene samarbeid og innovasjon.

Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid har utdanning innen kommunikasjon, relasjonsbasert ledelse i organisasjoner og gestaltterapi. Hun har jobbet som rådgiver og med rekruttering og kompetanseutvikling digitale design- og teknologibyråer. I dag driver hun Prosessarbeid AS, som støtter bedrifter, team og individer i ulike typer utviklingsprosesser.

Målfrid Jordet Ågotnes


E-post: malfrid@prosessarbeid.no 

Telefon: 970 62 273

Mona Sverrbo Halland


E-post: mona@kjernepar.no 

Telefon: 480 52 991

Ta kontakt 

Skriv noen stikkord om hva du ønsker. Vi tar kontakt, så finner vi ut av veien videre sammen.