Ny som konsulent? Dropp "fake it till you make it"

May 10, 2023

Det klinger godt på engelsk, og er ment som en oppmuntring. Men for meg gir uttrykket dårlig smak i munnen: 

Lat som du kan, inntil du klarer det.

Jeg har prøvd.
Det førte ikke noe godt med seg.
Snarere tvert om.

Som fersk konsulent kjente jeg mye på usikkerhet. Jeg var opptatt av at kundene skulle like meg, synes jeg var dyktig og verdt timeprisen.

Jeg tenkte at jeg burde

▪ vite mye mer enn dem om fagfeltet jeg jobbet innenfor 
▪ ha et smart og kjapt svar på alle spørsmål
▪ være positiv og si ja, uansett hva de bad om

Jeg var redd for å bli avslørt som inkompetent, og endte opp med å

▪ late som jeg visste ting jeg ikke kunne 
▪ servere raske og ikke spesielt gode svar 
▪ si ja til oppgaver jeg ikke burde tatt på meg

For min egen del førte det til

▪ dårlig samvittighet og følelse av falskhet
▪ tidvis store arbeidsmengder
▪ større utrygghet og mindre mestring

Jeg er fortsatt konsulent. Jeg kan fortsatt kjenne meg fristet til å late som. Nå tar jeg meg i det, og velger andre strategier, som:

1. Å bruke mye tid på relasjoner:
Jo tettere jeg jobber med kunden, jo lettere er det å være meg. Derfor bruker jeg mye bedre tid enn før på å bli godt kjent, skape trygghet og bli trygg selv. Slik kan både kunden og meg tørre å vise sårbarhet – og slippe den slitsomme fakingen.

2. Å være åpen og be om hjelp:
– Jeg har ikke noe godt svar på dette akkurat nå, selv om jeg gjerne skulle ønske det. Kan vi tenke høyt om dette sammen?

3. Å bruke ydmykhet og nysgjerrighet:
– Den teorien har jeg ikke hørt om, og jeg vil gjerne lære. Kan du fortelle litt mer?
- Jeg er usikker på om jeg hang med nå. Kan du tenke deg å utdype litt?

4. Å skape tydelighet:
– Hva er de 3 viktigste forventningene til meg i dette samarbeidet?
– Jeg har kompetanse på [....] og kan bidra med [....]. Jeg føler meg ikke trygg nok på [....], og ønsker derfor å koble på [...].

5. Å si det samme til meg selv som jeg ville sagt til andre:
– Hei Målfrid, husk at denne kunden har valgt å jobbe med akkurat deg, og ingen andre. Det er fordi du har en faglig relevant bakgrunn, men også fordi du er akkurat deg. Du er god nok som du er, og du trenger ikke late som. Ok?

👉 Kjenner du deg igjen i noe av dette?
👉 Hva er dine strategier?

Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.