Konsulentrollen: Ydmyk eller ekspert?

Jan 29, 2023

Du trenger ikke være en helt for å være en god konsulent. 

Mye av litteraturen og retorikken rundt konsulentrollen er helteaktig. "Slik diagnostiserer og løser du kundens problemer på 1-2-3". Konsulenten kommer inn med sin ekspertise, leverer vurderinger og anbefalinger og løser problemet. 

Men det finnes mange måter å være konsulent på.

Boka "Humble consulting" av Edgard Schein, nå professor emeritus ved MIT, går i dybden på dette: – I have from time to time found that being the expert and providing information/and advice works, but only for simple, bounded problems, skriver han.

"Humble consulting" kan oppsummeres som en holdning, der de 3 C'er står sentralt:

  • Commitment to help
  • Caring for the client
  • Curiosity

Et hovedpoeng, som jeg finner befriende, er at en konsulent kan være til hjelp på ulike måter.

  • Noen ganger er det gjennom å fikse problemet.
  • Andre ganger handler det om å stille spørsmål.
  • Noen ganger er det ved å servere kaffe, så kunden får tid til å tenke i fred.

Selve grunnlaget i "Humble consulting" er en tillitsfull og åpen relasjon mellom kunden og konsulenten. Fremfor å skulle overbevise og få gjennomslag, samarbeider de gjennom dialog, nysgjerrighet og felles utforsking.

I dag jb jeg med nye og erfarne konsulenter innen fagfelter som kommunikasjon, design og teknologi. Sammen utforsker vi hvordan de tenker om rollen, ulike måter de kan være til nytte på – og hvordan de kan bli litt mindre vettskremte.

Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.