Rollen som konsulent

Ønsker du konsulenter som mestrer rollen, vokser i den og utvikler gode relasjoner til kunder?

 

Ta kontakt

Vi støtter byråer som vil det beste for sine konsulenter

Vi går i dybden på de mellommenneskelige eller relasjonelle sidene ved konsulentrollen. Slik hjelper vil konsulenter til å mestre rollen, vokse i den og ha flere sider å spille på i møte med kunder og kollegaer. 

Sammen med dine konsulenter og teamledere, jobber vi med

 • hva som kjennetegner konsulentrollen, og hvordan dette ubevisst preger oss som (nye) konsulenter

 • hva som kjennetegner deg som konsulent, og hvordan du kan få større innsikt i egne styrker, utviklingsområder og blindsoner  

 • hvordan du kan få til god kommunikasjon med kunder og kollegaer 

 • hvordan du kan lede møter, workshoper og prosesser på en måte som skaper trygghet og tydelighet 

 • hvordan du som teamleder kan støtte, styrke og coache konsulentene du leder

Innholdet tilpasses og vinkles mot både nye og mer erfarne konsulenter, samt konsulenter som er blitt ledere for første gang. 

Har du råd til å vente?


Gi dine konsulenter ny kunnskap og aha-opplevelser gjennom foredrag, workshoper, kurs, fagdager, lengre kompetanseprogram og 1:1-samtaler om konsulentrollen. 

Dette er relevant i ulike faser av konsulentlivet, som

 • i onboarding av nye medarbeidere
 • interne samlinger som fagdager, kick-off, teamsamlinger, frokostmøterer
 • i talentprogrammer, utviklingsprogrammer og teamlederutvikling
 • i arbeidet med bli bedre kjent med seg selv og teamet 
 • som en utviklingsprosess for team som ønsker større psykologisk trygghet
 • for å støtte og styrke enkeltkonsulenter som står i krevende situasjoner

 Innholdet kan også vinkles mot rollen som internkonsulent i en større virksomhet.

 

Ta kontakt

Konsulenter trenger mer enn fagprat og fine lokaler

 

Konsulentrollen er sammensatt. Du må mestre faget ditt, bransjen du jobber innen for – og i tillegg være god på folk og samarbeid.  Du må jevnlig tilpasse deg nye situasjoner, skape tillit hos kunden og kommunisere med ulike folk. 

På den ene siden får du store muligheter til å utvikle deg, påvirke andre og skape endringer som betyr noe. På den andre siden kan du oppleve situasjoner som er krevende å mestre.

Du har ingen garanti for at de dyktigste menneskene trives i rollen. Men du kan hjelpe dem på veien, ved å gi dem  best mulige forutsetninger for å mestre og utvikle seg i rollen.

Workshop: Ny som konsulent


Skreddersydd for byråer som vil hjelpe sine konsulenter med å bli raskere trygge i rollen. 

Les mer og book

– Jeg ble tryggere på hva jeg kan gjøre for å trives som konsulent – i lang tid framover..

- Jeg fikk bedre forståelse for hva det vil si å være konsulent.

– Deilig og praktisk, med masse tid til å snakke sammen og reflektere! Målfrid var veldig god og workshopen var engasjerende.


Tilbakemelding fra
deltakere på samlinger

– Det beste med Målfrid er at jeg kan stole på at hun treffer målgruppen og oppnå ønsket resultat. Jeg gir henne nødvendig input, og hun har en egen evne til å forstå hva som trengs og handle deretter. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på samlingene som hun har fasilitert både for våre nye konsulenter, de mer erfarne rådgiverne og i ledergruppen.

Øyvind Storli Hoel 
Daglig leder, Netlife Bergen 

Om meg

Jeg heter Målfrid Jordet Ågotnes, og driver Prosessarbeid AS.

Jeg har selv bakgrunn som konsulent, prosjektleder og leder i design- og teknologibyråer, og har selv kjent både hvor givende og utfordrende rollen som konsulent kan være. 

Jeg er utdannet innen relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, prestasjonsledelse, psykoterapi og er sertifisert Agile Team Coach. 

Mer om min bakgrunn på LinkedIn.

Ny som konsulent? Dropp "fake it till you make it" 

Er du redd for å bli avslørt som inkompetent? Opptatt av å være verdt timeprisen? Her har du 5 alternativer til å "fake" i møte med kundene.

Les artikkelen

Konsulentrollen: Ydmyk eller ekspert?

Det finnes flere måter å være konsulent på – og du trenger slett ikke å være en superhelt for å lykkes i rollen. 

 

Les artikkelen