Lei en prosessleder

 

Gode utviklingsprosesser oppstår sjelden av seg selv. Derfor tilbyr vi planlegging og ledelse av workshoper, samlinger og møter. Vi sørger for rammene – så dere kan fokusere på innholdet.

Ta kontakt

Derfor trenger du en prossesleder 

Bedrifter er i konstant bevegelse. Team og prosjekter etableres. Strategier og tjenester utvikles. Nye metoder og arbeidsformer innføres. Det omstilles, effektiviseres, forbedres, evalueres og justeres. Ansvaret havner ofte på bordet hos ledere, mellomledere og prosjektledere som fra før har tette kalendre.

Å planlegge og gjennomføre slike prosesser krever både tid, omtanke og prosesskompetanse. Skal du lykkes, bør du involvere menneskene som blir berørt: Forankre arbeidet, skape trygghet, utløse engasjement og kreativitet og aller helst sørge for at det skjer læring underveis. 

En ekstern prosessleder jobber dedikert med å planlegge, lede og oppsummere konkrete aktiviteter og møteplasser i endrings- og utviklingsprosesser. Du frigjør tid, og kan heller konsentrere deg om innholdet og resultatet. 

 

Bruksområde

Prosessledelse bør brukes i utviklingsarbeid som krever involvering av ulike målgrupper. Det egner seg for eksempel til 

 • strategiutvikling, veikart og prioriteringer 
 • medvirkning, samskaping, involvering og tverrfaglig jobbing 
 • kartlegging og forbedring av prosesser, både internt eller mot kunde 
 • organisasjonsendringer, organisasjonsdesign og omstilling 
 • tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjonsarbeid

Hvordan jobber en prosessleder?

Jeg bruker tankesett og øvelser fra fagområder som tjenestedesign, innovasjonsarbeid og pedagogikk. Slik skaper vi involvering, refleksjon og engasjement. Som prosessleder er jeg trenet i å lytte, stille gode spørsmål og møte deltakerne der de er.

For meg handler god prosessledelse handler om å

 • jobbe for trygghet og åpenhet i gruppen
 • bidra til god kommunikasjon mellom deltakere
 • være nysgjerrig og utforskende
 • utløse engasjement og kreativitet
 • få fram nye ideer og perspektiver
 • øke læring og refleksjon underveis
 • bearbeide og oppsummere prosessen
 • lage struktur og velge øvelser som virkelig skaper verdi 
 
Ta kontakt

– Jeg har hatt gleden av å være involvert i prosesser som Målfrid har ledet. Man ser umiddelbart at hun har oversikt, kvalifikasjoner, evne til å forstå sammenhengen mellom kart og terreng samt et engasjement for å få til fremdrift. Jeg jobber gjerne med henne igjen; hun engasjerer og involverer.


Kristijane Cook Hval
PhD i ledelse og makt og leder for regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst

– Det beste med Målfrid er at jeg kan stole på at hun treffer målgruppen og oppnå ønsket resultat. Jeg gir henne nødvendig input - og hun har en egen evne til å forstå hva som trengs og handle deretter. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på samlingene som hun har fasilitert.

Øyvind Storli Hoel 
Daglig leder, Netlife Bergen