Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Prosessarbeid AS. Prosessarbeid AS, organisasjonsnummer 926 577 239, ved Målfrid Jordet Ågotnes, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører
 • Kurs- og workshopdelatakere som er påmeldt via Prossessarbeid AS
 • Coacheer og klienter 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye kunder, kursdeltakere og coacheer/klienter
 • Fakturering
 • Notater fra intervjuer, møter og lignende
 • Journal/prosessnotat i forbindelse med coaching og terapi 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato
 • Kontaktdetaljer som e-post, adresse, telefonnummer og eventuelt organisasjonsnummer
 • Prosessnotatenr i forbindelse med samtaleterapi eller coaching, som kan inneholde sensitive personopplysninger, lagres pseudonymisert i arbeidsverktøyet 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Eksplisitt samtykke
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke
 • Få innsyn i sine personopplysninger 
 • Endre sine personopplysninger
 • Be om sletting av sine personopplysninger
 • Avslutte avtaleforholdet

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Sbanken og Fiken for økonomi, fakturering og regnskap.
 • Google Workspace for e-post og dokumentlagring.
 • Kajabi til nettsider.
 • HelloSign for elektronisk underskrift av kontrakter.
 • Calendly til digital timebestilling

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne tilby de tjenestene og funksjonene som er på nettsiden vår, og for å kunne forbedre brukeropplevelsen.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt på e-post [email protected] eller telefon +47 970 62 273.