Coaching og veiledning

Arbeidslivet er i konstant endring. Det samme er du. Noen ganger er det smart å ha en profesjonell sparringspartner som støtter og utfordrer deg på veien.

Ta kontakt

Ledercoaching

Få økt selvinnsikt og bedre grunnlag for å utvikle deg i rollen. Bli klar over hvordan du leder i dag, og hvordan din lederstil påvirker folk rundt deg.

Jobbcoaching

For deg som vil ha det bedre på jobb og få mer ut av tiden du bruker der. Bli mer bevisst egen adferd, se ulike muligheter, ta nye steg og lær av prosessen.

Bedriftscoach

Gi ansatte løpende tilgang på en profesjonell, ekstern sparringspartner. Direkte booking og lite administrasjon. 
Ta kontakt for mer informasjon.

Hvem passer det for? 

Alle som ønsker en støttende sparringspartner, enten du er leder eller medarbeider. Du kan ha en konkret situasjon eller  problemstilling du vil jobbe med, eller et mer overordnet ønske om å jobbe med din egen utvikling. 

Jeg kan støtte deg ulike prosesser, som:


Endring og utvikling

 • Du ønsker endring og utvikling i jobbsituasjonen din, men er usikker på hvor du skal og hva som er neste steg.
 • Du føler du står fast, uten å vite hvordan du kan komme deg videre.
 • Du går på autopilot og trenger å røske opp i et fastgrodd handlingsmønster.
 • Du ønsker å komme mer i kontakt med egne behov, ønsker og framtidsdrømmer.
 • Du står foran vanskelige valg.
 • Du har mange alternativer og valgmuligheter, og synes det er vanskelig å se og tenke klart. 

Relasjoner og samarbeid 

 • Du ønsker å få til bedre kommunikasjon og samspill med andre.
 • Du har utfordringer med enkeltpersoner og ønsker å jobbe med dette.
 • Du opplever gjentakende samarbeidsproblemer, og ønsker å bryte dette mønsteret. 
   

Stress, slitenhet, utbrenthet 

 • Du ønsker å bli klar over egne behov, og bli bedre på egenomsorg og grensesetting. 
 • Du kjenner på stress og slitenhet, og ønsker å ta vare på deg selv. 
 • Du er utbrent, og ønsker støtte i din prosess for å komme til krefter igjen.
 • Du jobber for intenst eller for mye, og ønsker å bruke kreftene dine annerledes.


Mestring og selvfølelse

 • Du ønsker å tre fram, ta større plass, ta mer ansvar, men er usikker på om du tør.
 • Du står overfor oppgaver, roller eller ansvarsområder du ikke helt vet hvordan du skal takle. 
 • Du ønsker å bli mer bevisst på egne styrker og ferdigheter.
 • Du trenger å få økt tro på deg selv.
 • Du har utfordringer knyttet til motivasjon, mestring eller selvbilde. 
 • Du opplever nervøsitet, usikkerhet og utrygghet i jobbsituasjoner.


Støtte i livskriser 

NB: Dette er samtale og veiledning, og ikke coaching. 

 • Du trenger noen som kan gå sammen med deg i en vanskelig tid.
 • Du opplever endring, sykdom, sorg og tap og trenger en ekstern samtalepartner.
 • Du trenger konkrete verktøy for å komme deg på beina igjen
 • Du opplever at livet snus på hodet, og jobber med hvem du er nå og hvordan du skal leve livet.

 

Videosamtale

Digital samtale, uansett hvor i verden du bor.

Fysiske samtaler 

På kontoret sentralt i Drammen eller der du jobber.

Walk & talk 

Vi snakker mens vi går en tur. Ta kontakt, så avtaler vi sted.

Hvordan foregår det? 

I starten av en coachingprosessen setter du meg inn i temaet du ønsker å jobbe med. Vi lager et mål for samarbeidet, og avtaler hvor lenge vi tenker det skal vare.

Sammen dykker vi ned i problemstillingen du ønsker å jobbe med. Som coach stiller jeg deg bevisstgjørende spørsmål og bruker anerkjente coachingverktøy. Noe av disse kan du også bruke videre på egenhånd.

Det kan også være hensiktsmessig å bruke mer praktiske teknikker som for eksempel skriving, tegning, lego, figurer og lignende. Dette avtaler vi underveis. 

Mot slutten av hver time oppsummerer vi hva du har fått ut av timen, og hva som er neste steg.

Ta kontakt

– Når karrieren og livet ikke går på skinner er det veldig nyttig å snakke med noen, og få hjelp til å se seg selv og situasjonen litt utenfra. Målfrid har hjulpet meg å se klarere hvem jeg er og hvor jeg vil. Hun hjalp meg med å tåle motgang, og jobbe målrettet og tålmodig imot det jeg ville og drømte om. (Det ga resultater til slutt ...) Underveis hjalp hun meg meg å meg å se meg selv i et bedre lys. Jeg ble bevisst på hva mine styrker er, hvordan jeg kan få brukt dem. Hun hjalp meg til å se muligheter, ikke begrensninger

Mann, 40-årene

.

– Gjennom gode metoder hjalp Målfrid meg til å se mine egne reaksjoner og handlinger i vanskelige situasjoner tydeligere, både i arbeidslivet og privat. Målfrid er en god lytter og gir en umiddelbar trygghet i det å utforske og dele.

Kvinne, 30-årene

Priser og praktisk info 

 • Coachingen kan finne sted digitalt, i dine lokaler eller på kontoret mitt, som ligger på Drammen stasjon. Dette avtaler vi nærmere.
 • For bedrifter er prisen basert på omfang, varighet og eventuell reisetid, ta kontakt for mer  informasjon og tilbud.
 • Privatpersoner kan kjøpe enkelttimer eller coachingpakker, ta kontakt for pris.
Ta kontakt

Hvem blir jeg coachet av? 

Jeg heter Målfrid Jordet Ågotnes, og er utdannet innen kommunikasjon, relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, prestasjonsledelse og gestaltterapi.

I tillegg er jeg sertifisert Agile Coach (ICP-ACC) og Core Quadrant Trainer. Jeg har også fordypet meg i utbrenthet, og er veileder i metoden "Fra sliten til sterk".

I coachingen kombinerer jeg teknikker fra de ulike fagfeltene, ut fra hva som er hensiktsmessig for din coachingprosess. 

Jeg er medlem av foreningen Gestaltpraktiserende i Organisasjoner (GPO) og får jevnlig veiledning på arbeidet mitt. 

Jeg har selv opplevd flere av livets U-svinger, som samlivsbrudd, kreftsykdom og tap av nære venner.