Coaching

Arbeidslivet er i konstant endring. Det samme er du. Noen ganger er det smart å ha en profesjonell sparringspartner som støtter og utfordrer deg på veien.

Ta kontakt

Ledercoaching

Få økt selvinnsikt og bedre grunnlag for å utvikle deg i rollen. Bli klar over hvordan du leder i dag, og hvordan din lederstil påvirker folk rundt deg.

Jobbcoaching

For deg som vil ha mer ut av tiden du bruker på jobb. Bli mer bevisst egen adferd, se ulike muligheter, ta nye steg og lær av prosessen.

Bedriftscoach

Gi ansatte løpende tilgang på en profesjonell, ekstern sparringspartner. Direkte booking og lite administrasjon. 
Ta kontakt for mer informasjon.

Hvem passer det for? 

Alle som vil ønsker en støttende sparringspartner, enten du er leder eller medarbeider. Du kan ha en konkret situasjon eller  problemstilling du vil jobbe med, eller et mer overordnet ønske om å jobbe med din egen utvikling.

Noen eksempler: 

 • Du ønsker endring og utvikling i jobbsituasjonen din, men er usikker på hvor du skal og hva som er neste steg.
 • Du kjenner på slitenhet eller utbrenthet, og ønsker å ta vare på deg selv.
 • Du ønsker å få til bedre kommunikasjon og samspill med andre.
 • Du går på autopilot og trenger å røske opp i et fastgrodd handlingsmønster.
 • Du trenger å ventiler med en ekstern samtalepartner, og se jobben din med nye øyne.
 • Du står overfor oppgaver, roller eller ansvarsområder du ikke helt vet hvordan du skal takle. 
 • Du ønsker å komme mer i kontakt med egne behov, ønsker og framtidsdrømmer.
 • Du står foran vanskelige valg.
 • Du har mange alternativer og valgmuligheter, og synes det er vanskelig å se og tenke klart.
 • Det skjer ting i privatlivet som påvirker prioriteringer og ønsker knyttet til jobb. 
 • Du ønsker å bli mer bevisst på egne styrker og ferdigheter.
 • Du føler du står fast, uten å vite hvordan du kan komme deg videre.
 • Du har utfordringer knyttet til motivasjon, mestring eller selvbilde. 
 • Du opplever nervøsitet, usikkerhet og utrygghet i jobbsituasjoner.

Coaching kan hjelpe deg med å bli mer bevisst, strukturere tankene dine, utforske muligheter, sette deg nye mål og se hvilke steg du kan ta på veien dit.

Videosamtale

Digital samtale, uansett hvor i verden du bor.

Fysiske samtaler 

På kontoret sentralt i Drammen eller der du jobber.

Walk & talk 

Vi snakker mens vi går en tur. Ta kontakt, så avtaler vi sted.

Hvordan foregår det? 

I starten av en coachingprosessen setter du meg inn i temaet du ønsker å jobbe med. Vi lager et mål for samarbeidet, og avtaler hvor lenge vi tenker det skal vare.

Sammen dykker vi ned i problemstillingen du ønsker å jobbe med. Som coach stiller jeg deg bevisstgjørende spørsmål og bruker anerkjente coachingverktøy. Noe av disse kan du også bruke videre på egenhånd.

Det kan også være hensiktsmessig å bruke mer praktiske teknikker som for eksempel skriving, tegning, lego, figurer og lignende. Dette avtaler vi underveis. 

Mot slutten av hver time oppsummerer vi hva du har fått ut av timen, og hva som er neste steg.

Ta kontakt

– Når karrieren og livet ikke går på skinner er det veldig nyttig å snakke med noen, og få hjelp til å se seg selv og situasjonen litt utenfra. Målfrid har hjulpet meg å se klarere hvem jeg er og hvor jeg vil. Hun hjalp meg med å tåle motgang, og jobbe målrettet og tålmodig imot det jeg ville og drømte om. (Det ga resultater til slutt ...) Underveis hjalp hun meg meg å meg å se meg selv i et bedre lys. Jeg ble bevisst på hva mine styrker er, hvordan jeg kan få brukt dem. Hun hjalp meg til å se muligheter, ikke begrensninger

Mann, 40-årene

.

– Gjennom gode metoder hjalp Målfrid meg til å se mine egne reaksjoner og handlinger i vanskelige situasjoner tydeligere, både i arbeidslivet og privat. Målfrid er en god lytter og gir en umiddelbar trygghet i det å utforske og dele.

Kvinne, 30-årene

Pris for bedrifter 

 • Egne priser, basert på omfang, varighet og eventuell reisetid. 
 • Individuell coaching kan også inngå som en del av  kompetanseprogrammet human skills på jobb.
 • Ta kontakt for mer informasjon og tilbud på coachingpakker.
Ta kontakt

Pris for privatpersoner


Digital coaching:
Enkelttime 50 minutter: 1350 kroner
Coachingpakke 5x50 minutter: 5900 kroner

Fysisk coaching i Drammen:
Enkelttime 60 minutter: 1490 kroner
Coachingpakke 5x60 minutter: 6900 kroner 

Ta kontakt

Hvem blir jeg coachet av? 

Jeg heter Målfrid, og er utdannet innen kommunikasjon, relasjonsbasert ledelse, prestasjonsledelse og gestaltterapi. I tillegg er jeg sertifisert Agile Coach (ICP-ACC) og Core Quadrant Trainer. Jeg har også fordypet meg i utbrenthet, og er veileder i metoden "Fra sliten til sterk".

I coachingen kombinerer jeg teknikker fra de ulike fagfeltene, ut fra hva som er hensiktsmessig for din coachingprosess. 

Jeg er  medlem av Gestaltpraktiserende i Organisasjoner (GPO) og Norsk Gestaltterapeut Forening (NGFO). Dette innebærer at jeg har sluttet meg til en rekke kvalitetssikrende ordninger.