Styrkende skriving 

Styrkende skriving™ er en selvreflekterende og
nyttig skrivepraksis der du jobber
med deg selv og din utvikling.

Allsidig og kraftfullt verktøy 

Styrkende skriving kan brukes som et verktøy for 

 • din personlige vekst
 • din utvikling i jobbsammenheng 
 • å finne livsbalansen du trenger akkurat nå
 • å gå gjennom endringsprosesser
 • å takle livets utfordringer og u-svinger 

Styrkende skriving er noe du gjør for din egen del, ikke fordi du ønsker å publisere tekstene dine eller bli forfatter. 

Over 20 år med internasjonal forskning, viser at denne formen for skriving kan styrke fysisk og psykisk helse.


Bruk det til å

 • komme bedre i kontakt med deg selv, og få større innsikt,
  klarhet og kraft 
 • utforske og sortere egne erfaringer, tanker og følelser 
 • bli klar over hvilke behov du har nå, i din jobb-eller livsituasjon 
 • forstå og jobbe med utfordringer du står i, eller vanskelige
  ting du bærer med deg
 • visualisere drømmene dine, sette deg mål – og gjøre det
  som må til på veien dit

Skrive- og coachingprogram
for ledere

 

Lær deg å bruke skriving som verktøy for å utvikle deg i lederrollen. Nytt program starter opp i august 2024.

Les mer og meld deg på

Slik lærer du
Styrkende skriving™

I tiden framover planlegger jeg å dele tips og øvelser som hjelper deg i gang, eller på veien videre. 

Jeg starter også opp nye digitale coaching- og
skriveprogrammer høsten 2024
, og planlegger ulike typer aktiviteter på lengre sikt.

Hvis du setter deg på e-postlista, lover jeg å holde deg oppdatert.

Ja, send meg tips og 
oppdateringer!

Stressa? 


Prøv ut disse 3 bevisstgjørende og beroligende skriveøvelsene.

Les mer

Mer om Styrkende skriving™


Styrkende skriving™ er en selvreflekterende, oppbyggende
 skrivepraksis der du jobber med deg selv og din utvikling.

Rammeverket er utviklet av meg, og bygger på tre faglige pilarer: 

 • Gestalttenking og gestaltteori
 • Forskning på terapeutisk skriving
 • Et iterativt tankesett

Til sammen utgjør en bevisstgjørende og utviklende arbeidsform som kan gir deg

 • dypere innsikt hvordan nåsituasjonen din er, noe som er selve grunnlaget for å få til vekst og utvikling
 • en verktøykasse med gode øvelser fra skriveterapi og anerkjente coachingmetoder, som kan hjelpe deg å gå fra nåsituasjon til ønsket situasjon  
 • et lærende og selvreflekterende tankesett, der du hele tiden stopper opp, ser med nysgjerrighet på erfaringene dine og justerer deg deretter 

Om meg

Jeg heter Målfrid Jordet Ågotnes og står bak Styrkende skriving. Jeg er coach og fasilitator i bedrifter, gestaltterapeut, har fordypet meg i skriveterapi og selv hatt stor effekt av å bruke skriving både privat og profesjonelt.

Jeg har skrevet om tanker og følelser så lenge jeg kan huske, og brukt skriving som selvstøtte på uendelig mange måter. Som et strategisk verktøy for å utvikle bedriften Prosessarbeid AS, og som et terapeutisk verktøy da jeg var alvorlig syk – for å nevne noe.

Nå ønsker jeg å spre tips, inspirasjon og kunnskap rundt skriving som verktøy i utviklingsprosesser, på jobb og privat, og guide andre gjennom utviklende skriveprosesser.

Instagram: @styrkende_skriving
LinkedIn: inkedin.com/in/malfridagotnes