Støtte til digitale fagmiljøer


Få trygge rådgivere og ledere som mestrer rollen, vokser i den og bygger gode relasjoner til kunder og kollegaer.

Ta kontakt

Først relasjon, så innovasjon


Skal du lykkes som konsulent, rådgiver og leder i digitale utviklingsprosesser, holder det ikke å være god i design, tech eller de siste, fancy metodene.

Du må også kjenne deg trygg på å utfordre det etablerte, tenke nytt, tåle motstand og tilpasse deg stadig skiftende kontekster og mennesker. 

Den beste forutsetningen for å mestre alt dette, er å styrke din relasjonelle kompetanse, fylle verktøykassa di med human skills og snakke om det som er utfordrende i trygge omgivelser.

Dette kan jeg hjelpe til med, gjennom 

– Hva er det jeg ikke kan?   


Vi var midt i en lang, klam kundeworkshop, og kom
 ikke av flekken. Det oste elefanter av hele rommet, men det var ikke mulig å lokke dem fram fra krokene.

Kunden var motvillig til å gi oss, konsulentene, informasjonen vi bad om. Vi klarte ikke å skape tryggheten de trengte for i sette ord på hva de egentlig tenkte og hadde behov for. 

Jeg gikk ut på gangen, lente hodet mot veggen, og stilte meg to spørsmål: – Hva er det jeg ikke skjønner? Hva er det jeg ikke kan? 

Dette fortvilede øyeblikket endret livet mitt. For én ting skjønte jeg, og det var at jeg trengte å lære meg mer om mennesker, følelser, samarbeid og sånn.

Det som skulle være et lite kurs, ble til seks år med videreutdanning innen relasjonsbasert ledelse, prestasjonsledelse, gestaltterapi, ulike coachingsertifiseringer – og til slutt oppstart av eget firma.   

Siden 2021 har jeg gitt ambisiøse fagfolk i privat og offentlig sektor det jeg selv skulle ønske jeg fikk: Grunnleggende kunnskap om seg selv, andre folk, samarbeid og sånn – og et trygt rom for å snakke om det som er utfrodrende.

Mer om min bakgrunn på LinkedIn.

Tilnærming og effekter 

Ved å jobbe med ulike deler av organisasjonen, og gi stadige “drypp” av relasjonell kompetanse over tid, vil dere gradvis kunne (videre)utvikle et felles språk og en felles verktøykasse knyttet til dette fagområdet.

Dette vil kunne booste den enkeltes personlige og faglige utvikling, styrke tilhørigheten og den psykologiske tryggheten internt og gjøre dere bedre rustet til å oppnå resultater sammen med kunder.

Det kan også bidra å bedre ytringsklimaet internt, og gjøre det lettere å snakke om ting som kan være vanskelig å sette ord på. 

Slik kan dere, steg for steg, få vite mer om hva folk trenger –  utvikle en enda mer menneskevennlig og bærekraftig arbeidsplass.

Ta kontakt for mer info

Workshop: Ny som konsulent


Skreddersydd for byråer som vil hjelpe sine konsulenter med å bli raskere trygge i rollen. 

Les mer og book

– Det beste med Målfrid er at jeg kan stole på at hun treffer målgruppen og oppnå ønsket resultat. Jeg gir henne nødvendig input, og hun har en egen evne til å forstå hva som trengs og handle deretter. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på samlingene som hun har fasilitert både for våre nye konsulenter, erfarne rådgiverne og i ledergruppen.

Øyvind Storli Hoel 
Daglig leder, Netlife Bergen