4 grunner til å bruke kjernekvadranten i team

Apr 11, 2022
Modellen kjernekvadranten, på et teppe på gulvet. Målfrid fra Prossessarbeid står på teppet og forklarer.

 – Nå forstår jeg deg så mye bedre, også sider ved deg som har irritert meg tidligere. Denne setningen ble sagt fra en deltaker til en annen, på slutten av en workshop med kjernekvadranten.

Jeg fikk umiddelbart gåsehud. Jeg blir rett og slett ordentlig glad når mennesker lærer mer om hverandre og ser hverandre på nye måter.

Kjenner du ikke til kjernekvadranten, bør du lese ekstra nøye nå:

Det er et enkelt, visuelt, spennende og smart verktøy som kan brukes både i selvutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling. Daniel Ofman, hjernen bak verktøyet, sier at det tar fem minutter å lære den – så kan du bruke den til utforsking og læring resten av livet.

Den er et spennende og nyttig verktøy t i team som ønsker å bli bedre kjent, bli tryggere på hverandre og få til bedre samspill.

4 grunner til å bruke kjernekvadranten: 

  • Det er berikende å kjenne hverandres kvaliteter. Slik kan vi hjelpe hverandre i å bruke disse i samarbeidet og oppgaveløsningen på teamet. For eksempel kan et teammedlem ha "verbal" som en av sine kvaliteter, mens et annet har "lyttende" som en av sine.
  • Det er innsiktsfullt å vite at vi i enkelte situasjoner, for eksempel når vi er stressa, overforbruker disse kvalitetene. Da kan vi bli "for mye av det gode". For eksempel kan kvaliteten verbal, bikke over i å bli overkjørende. Kvaliteten lyttende, kan flyte over i passivitet. Ved å erkjenne og sette ord på dette, kan det bli lettere å si fra til hverandre når dette skjer i jobbhverdagen.
  • Det er støttende at teammedlemmene kjenner hverandres utfordringer eller utviklingsområder. Den lyttende kan ønske å ta ordet oftere, den verbale kan ønske seg å lytte mer. Når de andre på teamet er klare over dette, blir det lettere å tilrettelegge, oppmuntre og utfordre hverandre på veien.
  • Det er være forebyggende å kjenne til egne og andres "allergier", som handler om hva vi misliker eller kan irritere oss over ved andre. For eksempel kan den lyttende irritere seg over folk som overkjører andre, og den verbale irritere seg over andres passivitet. Den enes fallgruve, kan med andre være andres allergi - og en kilde til gnisninger og konflikt.

Jeg er sertifisert trener i Kjernekvadranten, og bruker den i

Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.