Workshop: Bli bedre kjent i teamet 

 

Drømmer du om et team dere utfordrer hverandre, har engasjerte diskusjoner, tenker stort, nytt og innovativt? Start med å bygge trygghet og tillit mellom medlemmene. 

 

Ta kontakt

Passer for:

Team som ønsker å bli dypere kjent, styrke tilliten og tryggheten, spille hverandre gode og jobbe bedre sammen

Passer til:

Oppstart eller restart av team, på avdelingsseminar, som del av utviklingsprogram

Varighet:

3 - 5 timer,
avhengig av antall
deltakere.

Derfor bør dere bli bedre kjent

Kjenner dere hverandre godt, blir det lettere å forstå hverandre, tåle hverandre og snakke sammen om mer utfordrende temaer. Det er større samsvar mellom den du er og hvordan andre kjenner deg, noe som gjør det mindre stressende å være deg på jobb. Det minsker også sjansen for å at andre antar, tolker og misforstår – ting som kan skape grobunn for uro og konflikt:

 • Er du er usikker på hva den andre mener, er det lettere å spørre.
 • Går det ei kule varmt i en faglig diskusjon, blir det mindre skummelt å snakke om hva som skjedde etterpå.
 • Er du dypt uenig i noe, er det lavere terskel for å si hva du mener.
 • Blir kollegaen din så ivrig at hen overkjører deg, er det enklere å si fra.
 • Har du en dårlig dag eller vanskelig periode, kan det bli mindre sårbart å dele dette.

 

Slik foregår workshopen 

Teamet ditt blir guidet gjennom et sett med engasjerende, spennende og meningsfulle øvelser. Disse er nøye sammensatt for gradvis å bygge opp tryggheten i teamet og hjelpe dere å bli bedre kjent.

Dere vil også lære refleksjonsverktøyet Kjernekvadranten, som brukes både i teamarbeid og selvutvikling. Den gir dere bedre forståelse

 • hva hver enkelt teammedlem sine styrker og kvaliteter er, og hvordan dere kan hjelpe hverandre å finne disse
 • hva gjør du når du virkelig er i ditt ess, og hvordan kan du videreutvikle dette
 • hvordan du kan reagere når du blir stresset og usikker
 • hva du kan irritere deg over hos andre, og hvordan dette kan snus om til inspirasjon og læring 
 • hvilke styrker dere samlet sett har som team 

Dere sitter igjen med  


Etter workshopen vil dere 

 • kjenne hverandre bedre 
 • ha et bedre grunnlag for å jobbe videre med tillit og psykologisk trygghet i teamet
 • lettere kunne spille på styrkene som finnes i teamet
 • kunne bidra til hverandres utvikling og vekst
 • ha lært refleksjonsverktøyet Kjernekvadranten, som dere kan bruke videre som felles referanseramme 

 

Ta kontakt