Human skills på jobb 

 

Gi menneskene og bedriften din et fortrinn. 
Bli bedre på ferdigheter dere trenger i morgendagens arbeidsliv. 

 

Ta kontakt

Passer for deg som...

  • har ansatt dyktige fagpersoner, og vil gi dem best mulige vilkår for å prestere 
  • drømmer om trygge og innovative team, men er usikker på hvordan du skal gå fram
  • vil fokusere mer på de menneskelige sidene av å være medarbeider, konsulent, prosjekt- eller teamleder
  • har ansvar for kompetanseutvikling, og ønsker en praktisk og jordnær tilnærming til relasjonskompetanse
  • ønsker å utvikle en arbeidsplass der folk har det bra og opplever personlig utvikling og meningsfullhet på jobb 

Human skills på jobb gir dere opplæring og trening innen nøkkelferdigheter som kan løfte hver enkelt medarbeider – og påvirke virksomhetens arbeidsmilljø og resultater. 

Temaer

Mellommenneskelig kommunikasjon
I arbeidslivet blir vi satt i ulike situasjoner, som krever at vi er dyktige på å forstå, tydeliggjøre, stille spørsmål og gi tilbakemelding. Lær grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon, samt praktiske dialogferdigheter som å lytte, sjekke ut tolkninger og gi feedback. 

Forstå deg selv og andre bedre
Hvorfor er selvinnsikt viktig i jobbsammenheng, og hvordan kan du gå fram for å øke den? Lær praktiske verktøy som både gir deg bedre grunnlag for både egen utvikling, og som hjelper deg å forstå andre bedre. 

Teambygging, samarbeid og flyt
Hvorfor bruke tid på å bygge team, og hva kan du gjøre for å bli kjent og skape tillit? Hva kjennetegner team som lykkes, og hva kan du gjøre i ditt team for å få ta neste steg?

Hjelp andre til å prestere bedre
Hva kan du som teamleder, mentor eller sparringspartner gjøre for å bidra til andres utvikling og prestasjoner – uten å komme med råd og formaninger? Få verktøy som hjelper deg å strukturerer samtalene, tren deg på å coache mer en du rådgir og øv på å gi tilbakemeldinger som motiverer. 

Møte- og workshopledelse
Hvordan få alle til å bidra like mye, og samtidig drive prosesser framover? Lær deg grunnleggende prinsipper og enkle teknikker, slik at du få fram det beste både i hver enkelt og gruppen, uten å miste fremdriften.

Tverrfaglig og smidig jobbing
Bli kjent med grunnleggende prinsipper for innovasjonsarbeid , forstå hvordan slike prosesser er bygget opp og test ut smarte teknikker som raskt får dere videre.

Dette vil jeg høre mer om!

Arbeidsformer

Kompetanseprogram
Få et skreddersydd opplegg som går over tid, med vinkling, innhold og aktiviteter tilpasset behovene og målene i din virksomhet. 

Praktisk kurs/workshop 
Dykk ned i et konkret tema eller en problemstilling, og bli med på en involverende og engasjerende sesjon med aktiv deltakelse fra hver enkelt.

Veiledning av team og grupper
Oppfølging av en mindre gruppe over tid, med faglig påfyll, trening og støtte i eget utviklingsarbeid. Målet og vinklingen utformes ut fra deres behov.

Treningsrom
Skal nye ferdigheter vedlikeholdes og videreutvikles, må det trening til. Vi fasiliteter et trygt fysisk eller digitalt “treningsrom”, der deltakerne kan øve på relasjonelle ferdigheter, trene på situasjoner de skal inn i og få styrkende tilbakemeldinger og tips.

1:1 coaching 
Bevisstgjørende og utviklende samtaler med ledere eller medarbeidere, fysisk eller digitalt. Samtalene kan brukes som støtte i egne utviklingsprosesser, for å få nye perspektiver rundt en problemstilling, eller “akutt” hjelp når du står i en krevende situasjon og trenger noen å sparre med. Les mer om coaching.

Kartlegging
Usikker på hva dere trenger? Gjennom intervjuer, workshoper og spørreundersøkelser m.m hjelper vi dere å få et tydeligere bilde av behovene i egen organisasjon. Egen, sertifisert kartleggingsmetodikk for ledergrupper.

Ja, dette trenger vi hos oss!

Bootcamp:
Bli bedre på 
kommunikasjon

Dette trener dere på

Workshop:
Bli kjent og bygg tillit i teamet

Slik foregår det

Onboarding:
Bli tryggere som konsulent

Dette jobber vi med

Få oppskrift: 3 øvelser for å bli bedre kjent i team


Skal dere oppnå resultater sammen som team? Start med å bli bedre kjent. Her har du 3 øvelser, med oppskrift, maler og tips, som hjelper dere i gang - eller til å ta neste steg.

Ja takk, send meg 3 teamøvelser!