Workshop:

Kjenn deg selv som leder 

 

Start høsten med en eksperimentell workshop med utgangspunkt i relasjonsbasert ledelse.

Få større innsikt hvordan du utøver lederrollen i dag, og hvordan din væremåte kan påvirke folk rundt deg.

20 ledere innen design og teknologi gav nylig denne workshopen best score av 11 parallelle workshoper på Yggdrasilkonferansen!

Ja, denne vil vi ha hos oss!

Passer for:

Teamledere, produktledere, prosjektledere, fagledere og andre med lederroller. 

Passer til: 

Alle anledninger for faglig påfyll, som ledersamlinger, fagdager og internkurs. 

Varighet:

3-5 timer, avhengig av antall deltakere. Muligheter for 1:1-coaching i etterkant.

For å kunne lede andre på en god måte, er det viktig å kjenne seg selv. Men hvordan få til å jobbe med selvinnsikten, når kalenderen er full av møter og du ikke har tid til ukentlig ledercoaching?

På denne workshopen tester du ut ulike teknikker som hjelper deg å se klarere hvordan du selv utøver lederrollen i dag, og hvordan din væremåte kan påvirke folk rundt deg.

Etter en kort introduksjon om det faglige utgangspunktet, relasjonell ledelse, samt en gjennomgang av hva selvinnsikt er og hvorfor det er viktig for ledere, kaster vi oss ut i det: 

I første delen av workshopen lærer du verktøy som gir deg et klarere bilde av

  • hvilke styrker du har som leder
  • hvilke fallgruver du bør være spesielt oppmerksom på og hva du kan trene på for å unngå disse
  • hvilke oppgaver og situasjoner du mestrer godt, hva du blir stresset av og når du kjeder deg 

Den andre delen utforsker kreative teknikker for å

  • se relasjonene i teamet ditt med nye øyne
  • utforske hvordan du selv påvirker samspillet i teamet ditt 
  • bruke skriving som bevisstgjørende verktøy i hverdagen

Underveis utveksler du tanker, innsikt og erfaringer med de andre deltakerne.
 

Hva vil den gi deg?

  • Spennende aha-opplevelser og praktiske teknikker du selv kan bruke videre på på egenhånd.

  • Dette gjør at du kan handle mindre på «autopilot», og i større grad gjøre aktive og bevisste valg i møte med menneskene du leder. 

  • En annerledes opplevelse. Du får ingen tips og råd om hvordan du kan bli en bedre leder. Her er det du selv som skal eksperimentere og finne ut av ting. 

Ja, denne workskhopen vil vi ha hos oss!

Om meg

Målfrid har lang erfaring fra fagmiljøer innen kommunikasjon, design og teknologi, både i offentlig og privat sektor. Der erfarte hun at det ikke holder å være faglig dyktig for å lykkes – det trengs også kompetanse på folk og samarbeid. 

I dag jobber hun med å styrke relasjonskompetansen i ambisiøse fagmiljøer gjennom ledercoaching, teamutvikling og treningsprogrammer i “human skills”. 

Målfrid er utdannet i relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, prestasjonsledelse, gestaltterapi, kommunikasjon og styreledelse. Hun er sertifisert Agile Team Coach, trener i Kjernekvadranten og effect (kartlegging av ledergrupper).

Hun driver Prosessarbeid AS, og går på jobb for å få folk å jobbe godt sammen, få det bedre på jobb og oppnå mer.