Et verktøy for å sammenligne seg mindre med andre

Jan 23, 2023
Et pult der det ligger bokstaver med teksten

Vi sammenligner oss fort med andre, spesielt når vi er nye på jobben. Men har du prøvd å sammenligne deg med deg selv?

Sammenligner du deg med andre? Det gjør jeg, i likhet med mange av oss. 

På den ene siden er det bra å ha noe å strekke seg mot. På den andre siden kan det gi meg følelsen av aldri å bli bra nok, noe som ikke er spesielt konstruktivt i lengden.

Derfor var det så befriende å lese Dan Sullivan og Benjamin Hardys bok, "The Gap and the Gain". De beskriver 2 måter å sammenligne seg på:

1. The Gap
▪ Jeg sammenligner meg med andre.
▪ Jeg ser meg selv i dag opp mot mitt eget, fremtidige ideal.
▪ Jeg fokuserer på den store avstanden, the gap, mellom dagens situasjon og der jeg vil være en gang i fremtiden.

2. The Gain
▪ Jeg sammenligner meg selv med meg selv.
▪ Jeg ser meg selv i dag opp mot der jeg var for f.eks 5 år siden, 6 måneder siden eller kanskje bare noen uker siden.
▪ Jeg fokuserer på gains, altså hva jeg har erfart, lært, skjønt eller gjort nå, som jeg ikke hadde da.

Har du startet i ny jobb? Eller er du mentor, leder eller coacher nyansatte? Da kan dette tankesettet være nyttig å ha med seg, spesielt på en dårlig dag.

Still deg selv, eller den nyansatte, disse to spørsmålene:
▪ Hva har du gjort siden du startet opp i den nye jobben, som du ikke har gjort før?
▪ Hva har du lært siden du begynte i den nye jobben, som du ikke kunne tidligere?

Jeg vil tro det er mer enn du, eller den nyansatte, er klar over!

Selv bruker jeg The Gap and The Gain i workshopen "Bli tryggere som konsulent" og i coachingssamtaler.

Tilbakemeldingen er at tankesettet gir lavere skuldre.

Hva er vel bedre enn det?

Photo by Jason Goodman on Unsplash

Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.