Derfor er det smart å kjenne de du jobber med

Oct 26, 2022
Foto: Medlemmer i et team som sitter rundt et bord på en teamsamling for å bli bedre kjent.

Når vi blir kjent i jobbsammenheng, skraper vi ofte bare i overflaten. 

Vi presenterer oss gjerne gjennom CVen vår, forteller hva vi har studert eller hvor vi har jobbet før. Vi deler kanskje hvor vi bor, om vi har samboer/barn/dyr og så videre, hva vi driver med på fritiden og muligens også en funfact. 

Det er ikke noe feil i dette, tvert imot, det er en naturlig start. For å samarbeide på jobb, er det et must å kjenne hverandres faglige bakgrunn. Slik informasjon hjelper også hjernen vår med å falle litt til ro. Automatisk forsøker vi å "plassere hverandre" og finne likhetstrekk (aha, du bor der..kjenner du kanskje...å ja, du har studert der...det gjorde jeg også i...).

Men...
Drømmer du om et team det virkelig svinger av, dere dere utfordrer hverandre, har engasjerte diskusjoner, tenker stort, nytt og helst innovativt, må dere bli bedre kjent enn dette. Dere trenger å bli kjent på en måte som styrker tryggheten og tilliten mellom teammedlemmene.  

Derfor trenger dere å bli bedre kjent
Når vi kjenner hverandre godt, kan det bli lettere å forstå hverandre, tåle hverandre og snakke sammen om mer utfordrende temaer. Det er større samsvar mellom den du er og hvordan andre kjenner deg, noe som gjør det mindre stressende å være deg på jobb. Det minsker også sjansen for å at andre antar, tolker og misforstår – ting som kan skape grobunn for uro og konflikt. Noen eksempler:

  • Er du er usikker på hva den andre mener, er det lettere å spørre.
  • Går det ei kule varmt i en faglig diskusjon, blir det mindre skummelt å snakke om hva som skjedde etterpå.
  • Er du dypt uenig i noe, er det lavere terskel for å si hva du mener.
  • Blir kollegaen din så ivrig at hen overkjører deg, er det enklere å si fra.
  • Har du en dårlig dag eller vanskelig periode, kan det bli mindre sårbart å dele dette.

Dysfunksjonelle team mangler tillit  
I Patrick Lencionis populære bok og modell, The Five Dysfuncions of a Team, beskriver han fem kjennetegn ved team som ikke fungerer – og hva som kjennetegner team som fungerer. Det aller første kjennetegnet, som ligger til grunn for alt annet, er tillit: "Without it, teamwork is all but impossible", fastslår Lencioni. 

Hvordan merker du at det er tillit i teamet ditt? Lencioni trekker fram disse kjennetegnene, som i stor grad overlapper med beskrivelsen av psykologisk trygghet:

  • Du stoler på at de andre i teamet har gode intensjoner og vil deg vel. De er ikke ute etter å "ta deg", noe som gjør at du selv kan senke guarden.
  • Du tør å vise deg sårbar overfor de andre, du anstrenger deg ikke for å være perfekt eller flinkest hele tiden. Du er ikke redd for å ta feil eller si at du ikke har svaret.  

Bli kjent, bygg tillit!
Har ikke medlemmene tillit til hverandre, blir det vanskeligere å være åpen om spørsmål, utfordringer, svakheter eller feil. Dette hemmer samtalene, samarbeidet og resultatet til teamet, for ikke ikke å snakke om enkeltmedlemmenes trivsel og mulighet til å vokse, utvikle og utfolde seg. 

Tillit handler om å vite hvor vi har hverandre – og for å få til dette er det smart å bli bedre kjent. 

🌱🌱🌱

Workshopen som hjelper dere i gang: Bli kjent og bygg tillit i teamet

 

Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.