Hvordan få tak i og beholde folka du trenger?

Mar 02, 2023

Hvordan få tak i og beholde menneskene med kompetansen du trenger i din virksomhet?

Det kommer stadig flere spennende innfallsvinkler til disse store spørsmålene, ikke minst sett i lys av den mer fleksible, hybride arbeidshverdagen etter pandemien. Disse to er så interessante at jeg fikk lyst til å oppsummere dem:

1. Hvordan vinne "krigen om talentene"?

Spørsmålet stilles av forskerne Mark Mortensen and Amy Edmondson i artikkelen “Rethink Your Employee Value Proposition”.

Svaret deres er, kort oppsummert, evnen til å balansere disse fire ulike faktorene:

  • Materielle goder, som lønn, utstyr og lokaler.
  • Mulighet for læring og utvikling, som opplæring, videreutdanning og nye roller.
  • Tilknytning og fellesskap, altså følelsen av å høre til og bli verdsatt for den du er.
  • Mening og hensikt, altså årsaken til at virksomheten finnes og hva den skal bidra til i verden. 

2. Hva gjør at folk opplever mening på jobb?

Selskapet Voluntās, som ledes av filosofen og forfatteren bak den lesverdige boka Ett liv, Morten Albæk, har gjennomgått store mengder forskning rundt hva som skaper meningsfulle arbeidsplasser.

De koker svaret ned til disse fire faktorene, som de årlig måler i Global Meaningfulness Report:

  • Mening: Du føler at jobben du gjør er viktig for andre enn deg selv, og i tråd med verdiene dine
  • Ledelse: Du har en retning for det du jobber med, og vet hva du skal prioritere.
  • Tilhørighet: Du føler fellesskap og sterke sosiale bånd med kollegaene dine.
  • Personlig utvikling: Du blir stadig bedre kjent med deg selv gjennom jobb og ser klarere hvordan du ønsker å utvikle deg.

Tenk helhet – ikke bare fag 

Skal jeg oppsummere disse to innfallsvinklene, vil jeg gjøre det slik: Folk er ikke bare "kloke hoder". De er hele mennesker, med dype og sammensatte behov. Skal arbeidsgivere beholde folka sine framover, må de merke seg dette. 

Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.