Bli en mer bevisst avsender av e-poster og Teams-meldinger

Feb 28, 2023

"Du trenger ikke svare på denne mailen nå, men jeg vil bare…" [sendt: søndag kl. 22.24].

Jobber du når andre (kontorfolk) vanligvis ikke er på jobb? Sent på kvelden, i helga eller grytidlig om morgenen? Det hender det jeg gjør.

Det er jo så deilig å få ting unna. Få sendt og svart på e-post. Fulgt opp meldinger via Teams eller Slack. Etterpå føles det digg. Jeg kan krysse av på arbeidslista mi. Nå ligger ballen hos mottakeren.

Men hva skjer i andre enden? Jo, der varsles det gjerne på en digital dings.

Mottakerens hjerne er trigget, den blir sugen på belønning og dopamin, varselet sjekkes og vipps så er dialogen i gang (selv om jeg, på min side, tok ansvar og PRESISERTE at det ikke haster).

Det er vanskelig å legge bort telefonen eller slå av varsler. Forskere bruker ord som avhengighet, manipulasjon og stress når de snakker om vårt forhold til mobilen og det som skjer på den.

I jobbsammenheng er det i tillegg andre faktorer som spiller inn, som digital kommunikasjonskultur, hierarki og maktforhold samt menneskers iboende behov for å bli likt.

Mange strekker seg langt når det gjelder tilgjengelighet og oppfølging på jobb, noen ganger utover det de egentlig ønsker selv.

Derfor prøver jeg å være bevisst på dette: Selv om jeg noen ganger velger å jobbe til ukurante tider, skal ikke det påvirke andre.

Da er funksjonen for å planlegge når e-poster eller meldinger skal sendes ut, fin å ha. Den lar meg velge dato og tidspunkt fram i tid, slik at det jeg har på hjertet ikke sendes av sted umiddelbart. (I tillegg minner den meg på at ting sjelden haster så mye som jeg liker å tro).

Den funker dessverre ikke perfekt over alt (enda), men varianter finnes f.eks for mye brukte kanaler som

 Det kan bo både ansvar og omtanke i denne funksjonen.
Jeg tror den kan brukes mer.

Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.