Min drøm for arbeidslivet 2023

Jan 02, 2023
Målfrid fra Prosessarbeid sitter sammen med en hund i en stue.

Glemmer du deg selv, i din iver etter å hjelpe andre og oppnå resultater?

Mange av de jeg har jobbet med i 2022, skal på ulike måter hjelpe andre med å lykkes: Konsulenter, prosjektledere, teamledere, avdelingsledere, gründere – de jobber alle hardt for at teamet, bedriften og kunden skal nå målene sine. De kan mye, vil mye, står på og skaper fremdrift. 

Men midt i ambisjoner, forventninger og ønsker om å oppnå resultater, kan dette skje: De bruker all energi på å støtte, tilrettelegge for og følge opp alle andre, og tar ikke nok vare på seg selv.
 
Konsekvensene er ulike, men noe av det jeg ser er høyt stressnivå, lite overskudd og følelsen av å være overveldet. Prisen kan være høy, både for den enkelte, teamet og bedriften.
 
Jeg har en drøm for arbeidslivet i 2023.

At vi lar oss inspirere av den berømte setningen fra flyreiser. Den du vet, om å ta på sin egen egen oksygenmaske før du hjelper andre.

Jeg ønsker meg at vi skriver den om, formidler den til de ambisiøse, engasjerte menneskene vi omgir oss med på jobb, og hjelper hverandre med å følge den opp i praksis:

– Ta først vare på deg selv, før du hjelper andre.
 
Det er ikke egoistisk.
Det er logisk og rasjonelt.
Det er nødvendig for å kunne være der for andre.


Hold deg oppdatert - sett deg på e-postlista! 


Du får tips om fagstoff, verktøy, workshopmetoder og hva vi driver med innenfor temaet human skills på jobb.