Lei en prosessleder

Gode utviklingsprosesser oppstår sjelden av seg selv. Derfor tilbyr vi planlegging og ledelse av digitale eller fysiske workshoper, samlinger og møter. Vi sørger for rammene – så dere kan fokusere på innholdet. 
 

Når er det nyttig med ekstern prosessledelse?

Bedrifter er i konstant bevegelse. Team og prosjekter etableres. Strategier og tjenester utvikles. Nye metoder og arbeidsformer innføres. Det omstilles, effektiviseres, forbedres, evalueres og justeres. Ansvaret havner ofte på bordet hos ledere, mellomledere og prosjektledere som fra før har tette kalendre.

Å planlegge og gjennomføre slike prosesser krever både tid, omtanke og kompetanse. Skal du lykkes, bør du involvere menneskene som blir berørt: Forankre arbeidet, skape trygghet, utløse engasjement og kreativitet og aller helst sørge for at det skjer læring underveis. 

Noen ganger kan det være nyttig å la en ekstern prosessleder planlegge, lede og oppsummere konkrete aktiviteter og møteplasser i endrings- og utviklingsprosesser. Du frigjør tid, og kan i større grad konsentrere deg om innhold og resultat.

Prosessledelse kan brukes på en rekke områder

 • Strategiutvikling, veikart og prioriteringer 
 • Medvirkning, samskaping, invovering og tverrfaglig jobbing 
 • Kartlegging og forbedring av prosesser, både internt eller mot kunde 
 • Organisasjonsendringer, organisasjonsdesign og omstilling 
 • Tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjonsarbeid
 • Overgang til nye arbeidsformer, som en mer tverrfaglig, brukerorientert og smidig arbeidsform
 • Læring og erfaringsdeling
 • Oppstart av nye prosjekter og team

Hvordan jobber en prosessleder?

Prosessarbeid bruker praktiske øvelser fra ulike fagområder som tjenestedesign, innovasjonsarbeid og pedagogikk for å skape involvering, refleksjon og engasjement. Som prosessleder er jeg trenet i å lytte, stille gode spørsmål og møte deltakerne der de er.

For meg handler god prosessledelse handler om å

 • jobbe for trygghet og åpenhet i gruppen
 • bidra til god kommunikasjon mellom deltakere
 • være nysgjerrig og utforskende
 • utløse engasjement og kreativitet
 • få fram nye ideer og perspektiver
 • øke læring og refleksjon underveis
 • bearbeide og oppsummere prosessen
 • lage struktur og velge øvelser som virkelig skaper verdi 
Det er fullt mulig å gjennomføre gode digitale workshoper eller samlinger. Ved hjelp av nøye utvalgte øvelser, med vekt på variasjon og jobbing i par og mindre grupper, blir hver enkelt aktivisert og involvert i prosessen. Vi velger digitale verktøyer som gjør det lett å delta og bidra underveis.
Eksempler på prosesser 
 • Utvikling av fremtidens arbeidsplass – og veien dit: Workshoper med ledere, fagforeninger og HR 
 • Medvirkningsprosess om fremtidens kommune: Workshoper med ledere, kommunestyre, administrasjon, frivillig sektor, næringsliv, barn, unge og eldre m.m
 • Redaksjonelle flater i en ny tid: Workshoper med redaksjoner 

Les også: Få større utbytte av workshopene du leder (publisert i Ledernytt)

Jeg har hatt gleden av å være involvert i prosesser som Målfrid har ledet. Man ser umiddelbart at hun har oversikt, kvalifikasjoner, evne til å forstå sammenhengen mellom kart og terreng samt et engasjement for å få til fremdrift. Jeg jobber gjerne med henne igjen; hun engasjerer og involverer.

Kristijane Cook Hval, PhD i ledelse og makt og leder for regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst    

Skap gode prosesser i din bedrift!

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart som mulig.