Lei en prosessleder

Gode utviklingsprosesser oppstår sjelden av seg selv. Derfor tilbyr vi planlegging og ledelse av workshoper, samlinger og møter. Vi sørger for rammene – så dere kan fokusere på innholdet.

Prosessleder Målfrid Jordet Ågotnes
Prosessleder Målfrid Jordet Ågotnes

Når er det nyttig med ekstern prosessledelse?

Bedrifter er i konstant bevegelse. Team og prosjekter etableres. Strategier og tjenester utvikles. Nye metoder og arbeidsformer innføres. Det omstilles, effektiviseres, forbedres, evalueres og justeres. Ansvaret havner ofte på bordet hos ledere, mellomledere og prosjektledere som fra før har tette kalendre.

Å planlegge og gjennomføre slike prosesser krever både tid, omtanke og kompetanse. Skal du lykkes, bør du involvere menneskene som blir berørt: Forankre arbeidet, skape trygghet, utløse engasjement og kreativitet og aller helst sørge for at det skjer læring underveis. 

Noen ganger kan det være nyttig å la en ekstern prosessleder planlegge, lede og oppsummere konkrete aktiviteter og møteplasser i endrings- og utviklingsprosesser. Du frigjør tid, og kan i større grad konsentrere deg om innhold og resultat.

Prosessledelse kan brukes på en rekke områder

 • Strategiutvikling, veikart og prioriteringer 
 • Medvirkning, samskaping, involvering og tverrfaglig jobbing 
 • Forbedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefravær
 • Kartlegging og forbedring av prosesser, både internt eller mot kunde 
 • Organisasjonsendringer, organisasjonsdesign og omstilling 
 • Tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjonsarbeid
 • Overgang til nye arbeidsformer, som en mer tverrfaglig, brukerorientert og smidig arbeidsform
 • Læring og erfaringsdeling
 • Oppstart av nye prosjekter og team

Hvordan jobber en prosessleder?

Prosessarbeid bruker praktiske øvelser fra ulike fagområder som tjenestedesign, innovasjonsarbeid og pedagogikk for å skape involvering, refleksjon og engasjement. Som prosessleder er jeg trenet i å lytte, stille gode spørsmål og møte deltakerne der de er.

For meg handler god prosessledelse handler om å

 • jobbe for trygghet og åpenhet i gruppen
 • bidra til god kommunikasjon mellom deltakere
 • være nysgjerrig og utforskende
 • utløse engasjement og kreativitet
 • få fram nye ideer og perspektiver
 • øke læring og refleksjon underveis
 • bearbeide og oppsummere prosessen
 • lage struktur og velge øvelser som virkelig skaper verdi 
Det er fullt mulig å gjennomføre gode digitale workshoper eller samlinger. Ved hjelp av nøye utvalgte øvelser, med vekt på variasjon og jobbing i par og mindre grupper, blir hver enkelt aktivisert og involvert i prosessen. Vi velger digitale verktøyer som gjør det lett å delta og bidra underveis.

Noen kundeprosjekter


 • Direktoratet for e-helse: Utvikling av fremtidens arbeidsplass. 
 • Nittedal kommune: Bred medvirkningsprosess i forbindelse med ny kommuneplan.
 • Tannlegehelsetjenestens kompetansesenter øst: Utvikling av ny strategiplan. 
 • Faktisk.no: Hvordan presentere faktasjekker på en bedre måte.  

Les også: Få større utbytte av workshopene du leder (publisert i Ledernytt)

Kundeanbefalinger

– Jeg har hatt gleden av å være involvert i prosesser som Målfrid har ledet. Man ser umiddelbart at hun har oversikt, kvalifikasjoner, evne til å forstå sammenhengen mellom kart og terreng samt et engasjement for å få til fremdrift. Jeg jobber gjerne med henne igjen; hun engasjerer og involverer.


Kristijane Cook Hval


PhD i ledelse og makt og leder for regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst

– Det beste med Målfrid er at jeg kan stole på at hun treffer målgruppen og oppnå ønsket resultat. Jeg gir henne nødvendig input - og hun har en egen evne til å forstå hva som trengs og handle deretter. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på samlingene som hun har fasilitert.


Øyvind Storli Hoel 


Daglig leder, Netlife Bergen
 

Skap gode prosesser i din bedrift!

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart som mulig.