Verktøykasse for kommunikasjon i team

Å snakke om god kommunikasjon er lett. Å få det til i praksis er en større jobb. Med kunnskap, konkrete teknikker og praktisk trening kan den bli lettere å få til

Kommunikasjon er en forutsetning for at for at team skal fungere og prestere, og for at hvert enkelt teammedlem skal trives, bidra og utvikle seg. God kommunikasjon er spesielt viktig i team som

 • vil styrke arbeidsmiljøet og kulturen i teamet 
 • skal inn i endringsprosesser der dialog og samarbeid blir viktig
 • har behov for større trygghet og åpenhet blant medlemmene, slik at de tør å bidra
 • ønsker å tydeliggjøre hvert enkelt teammedlem sitt ansvar for samspillet i teamet
 • vil øke deltakelsen og engasjementet blant teammedlemmene samt teamets felles prestasjoner
 • er nyetablerte og ønsker seg et bevisst forhold til kommunikasjon og samspill fra starten av
 • ønsker å forebygge eller redusere uro og mellommenneskelige utfordringer

Fyll opp verktøykassa! 

Ved å få ny kunnskap, konkrete teknikker og bli enige om grunnleggende kjøreregler, kan dere jobbe systematisk over tid med å utvikle både medlemmenes kommunikasjonsferdigheter og kommunikasjonsklimaet i teamet. Hva verktøykassa for ditt team skal fylles med, kommer an på teamets konkrete behov og mål. Noen eksempler på nyttige teknikker, verktøyer og temaer er: 

Kommunikasjonsprinsipper
Gjennomgang av grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon, gjerne i kombinasjon med utarbeidelse av egne prinsipper eller kjøreregler for ditt team.

Giraffspråket
Innføring og trening i "giraffspråket", en teknikk for å kommunisere med empati og sette ord på egne behov uten å tolke, dømme, angripe eller såre andre.

Lytteteknikker
Innføring og trening i å lytte og sjekke ut egen forståelse og tolkninger, slik at budskapet blir oppfattet slik det var ment.

Tilbakemeldingskultur
Innføring og trening i å gi tilbakemeldinger og feedback på en måte som er konkret, nyttig og støttende.

Veiledning 
Arbeidet kan også kombineres med veiledning av ledere og andre enkeltpersoner rundt temaer som egen kommunikasjonsform, møteledelse/workshopledelse og presentasjonsteknikk.

  Kartlegging av ledergrupper

  Jeg er sertifisert i det forskningsbaserte verktøyet effect, som kartlegger hvordan ledergrupper fungerer. En slik kartlegging gir viktig innsikt om gruppes tilstand og er en kickstart på arbeidet med å utvikle ledergruppen.

  Målfrid har hjulpet oss med å reflektere over hvem vi er som bedrift og hva vi drømmer om å få til. Hun leder samlinger på en rolig og varm måte og bruker teknikker som skaper ettertanke og samtale.

  Eivind Lund, daglig leder i Behalf