Bootcamp: Snakk bedre sammen på jobb

En praktisk samling med teknikker, trening og aha-opplevelser. 

Ta kontakt

Passer for: 

 • Team som trenger å snakke godt sammen for å oppnå resultater.
 • Bedrifter som ser viktigheten av å investere i relasjonell kompetanse. 

Bruksområde:

 • I situasjoner og faser der dere ønsker påfyll og ny kunnskap.
 • Samlinger, seminarer, fagdager og andre møteplasser dere jobber fokusert.

 

Praktisk info: 

 • Bootcampen har plass til 5-15 deltakere.
 • Den varer i 4-6 timer, og kan følges opp av treningsgrupper eller personlig trening. 

Få en kickstart

Å skape god kommunikasjon på en arbeidsplass krever bevissthet, oppmerksomhet over tid, opplæring og trening.

Denne bootcampen gir deltakerne 

 • aha-opplevelse rundt hvorfor den mellommenneskelige kommunikasjonen er viktig
 • verktøy som gjør det lettere å komme i gang med arbeidet
 • praktisk trening og tilbakemelding

Den kan følges opp med flere treningsøkter over tid for å vedlikeholde ferdighetene, eller individuell trening.

Derfor er det viktig 

Skal dere oppnå resultater sammen, internt eller med kunder? Ønsker du ansatte som trives og opplever faglig og personlig vekst? Da spiller den mellommenneskelige kommunikasjonen en avgjørende rolle.

Fungerer ikke den, risikerer du 

 • at noen stemmer dominerer, mens andre er stille 
 • medarbeidere som holder tilbake meninger, ideer, spørsmål og bekymringer 
 • å gå glipp av verdifull kunnskap og viktige tilbakemeldinger  
 • møtekultur preget av avbrytelser, tolkninger og raske konklusjoner
 • et samarbeidsklima preget av lav psykologisk trygghet
 • at ansatte mistrives og slutter, i stedet for å sette ord på det som ikke fungerer

Dette trener dere på

Det er en praktisk og aktiv samling, der dere etter en kort introduksjon trener på konkrete ferdigheter som å

 • lytte fokusert
 • sjekke ut tolkninger og egen forståelse
 • stille genuine spørsmål, i stedet for å komme med råd eller løsninger
 • gi nyttig og støttende tilbakemelding
 • sett ord på egne behov, uten å kritisere andre
 • be andre om å gjøre noe

Treningen tar utgangspunkt i  caser fra deres arbeidshverdag. Målet er at det teknikkene dere lærer kan brukes i praksis alt neste arbeidsdag. 

Innholdet kan også tilpasses teamledere, prosjektledere, produktledere, fagledere og andre som ønsker trening i å kommunisere på en coachende og styrkende måte.

Dere lærer

 • hvorfor kommunikasjon kan være vanskelig
 • hvilke fallgruver det er lett å gå i   
 • hva som kan hjelpe deg å unngå disse

Dere sitter igjen med

 • større bevissthet rundt egen kommunikasjon og påvirkning
 • konkrete teknikker du kan bruke videre på egenhånd
 • et bedre utgangspunkt for å samarbeide med andre
Ja, dette vil jeg høre mer om!