Hvordan ta vare på deg selv og andre på jobb?


Få to hefter med 10 korte artikler! De gir deg nyttige tips, ekte eksempler og spørsmål til ettertanke og diskusjon på din arbeidsplass. 

Ja takk, send meg heftene nå!

Du kan gjøre en forskjell for andre, på jobb.

 

Dette heftet gir deg 5 eksempler på hvoran du kan legge omsorg for andre inn i alle de små handlingene vi gjør på jobb hver eneste dag, som

  • språk
  • e-poster og meldinger
  • møteledelse

Husker du å ta vare på deg selv?

 

Dette heftet viser deg 5 ulike måter du kan gi deg selv egenomsorg på i jobbsammenheng.

Det handler om

  • hvordan du tar pauser på jobb og kobler av på fritiden
  • ulike måter å sammenligne seg (med andre?) på 
  • å ta på sin egen oksygenmaske før du hjelper andre

 

Ja, send meg begge heftene!

5 tips for å ta vare på deg selv  + 5 tips for å ta vare på andre 

Ja, jeg samtykker til å motta e-poster med tips, fagstoff og info om tjenester fra Prosessarbeid AS. Jeg kan når som helst melde meg av e-postlisten.

Prosessarbeid jobber for et varmere, mer menneskelig arbeidsliv.


Vi tilbyr 
  • coaching av ledere og medarbeidere
  • praktisk trening i relasjonelle ferdigheter
  • fasilitering av workshoper og samtaler om viktige temaer 
 E-post: [email protected]