Styrkebasert teamutvikling med kjernekvadranten

En workshop for team som vil øke sine prestasjoner

Ønsker du å løfte teamet ditt, og ta ut enda mer av potensialet som bor i hver enkelt?


Drømmer du om

 • at dere blir enda bedre kjent i teamet
 • å styrke den psykologiske tryggheten
 • at dere forstår hverandre bedre, og ser hverandre på nye måter
 • å gi samarbeidet og læringslysten en "boost"
 • at hver enkelt får økt selvinnsikt og fleksibilitet

Da kan denne workshopen hjelpe dere på veien! Underveis lærer det anerkjente verktøyet Kjernekvadranten. 

Om workshopen

Vi dykker ned i temaet selvinnsikt, og gir deltakerne en givende og lærerik workshop de sent vil glemme. Her må de tørre å "se seg selv i speilet", bli kjent med ulike sider av seg selv og være genuint nysgjerrig på andre.

Dere lærer dere det effektive og intuitive verktøyet kjernekvadranten, utviklet av Daniel Ofman, Det blir brukt i både teamutvikling, coaching og organisasjonsutvikling. Vi er begge sertifiserte trenere i verktøyet.

Underveis jobber vi med spørsmål som:

 • Hva er dine styrker og kvaliteter som du bringer inn i teamet, og hvordan kan du finne disse?

 • Hva gjør du når du virkelig er i ditt ess, og hvordan kan du videreutvikle dette?

 • Hvordan er du når du blir stresset og usikker?

 • Hva er det du reagerer på hos andre, og hva kan være grunner til dette?

Etter workshopen vil dere

 • kjenne hverandres ulike sider bedre

 • ha et bedre grunnlag for å samarbeid 

 • ha kunnskap om hvorfor selvinnsikt er viktig

 • kunne bruke kjernekvadranten i praksis, både individuelt, i teamet og med samarbeidspartnere

Målet er at dere skal kunne være enda mer i flytsonen på jobb, forstå mer av både dere selv og andre når det "butter imot", og kunne et verktøy som hjelper dere med videre selvutvikling.

Økt selvinnsikt kan også hjelpe hver enkelt med å

 • bli mer bevisst på hva de er gode på, og hva de kan jobbe med for å utvikle
 • se seg selv utenfra, og bli klar over ulike følelser, reaksjoner og triggere
 • få mer kunnskap om hvordan egen væremåte påvirker de andre i teamet
 • gå mindre autopilot og se nye måter å gjøre ting på 

Praktisk informasjon 

Workshopen passer for team eller mindre bedrifter som ønsker å bli bedre kjent, bidra til at hver enkelt bruker sitt potensiale og få til bedre resultater.

 • Tidspunkt: Når det passer for dere.

 • Sted: I din virksomhet.

 • Deltakere: Hele teamet (maks 10 deltakere).

 • Varighet: 3-4 timer.Workshopledere

Mona Sverrbo Halland og Målfrid Jordet Ågotnes har jobbet i, og ledet, tverrfaglige team i en årrekke.  Interessen for folk, team og samarbeid har ført til at de begge har spesialisert seg innen relasjonsbasert ledelse og organisasjonspsykologi.  De brenner for å gjøre kunnskap og verktøy innen fagfeltet lettere tilgjengelig for team og ledere. Målet er å bidra til at folk får brukt sitt potensiale og opplever en meningsfull arbeidsdag.


Mona Sverrbo Halland

Mona har hovedfag i psykologi og spesialisering i organisasjonspsykologi, samt 15 års konsulenterfaring. Hun har forsket på menneskelige feilhandlinger og undervist på universitetsnivå.

Hennes kjernekompetanse er design, relasjoner og samarbeid i komplekse virksomheter. Mona arbeider primært med team og grupper og er i tillegg en etterspurt foredragsholder.

De som jobber med Mona setter pris på hennes høye faglighet og engasjerende og tillitsvekkende stil. Hun er en dyktig formidler og fasilitator som utfordrer samtidig som hun ivaretar den enkeltes integritet.

Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid er utdannet innen relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, kommunikasjon og gestaltterapi. Hun har bakgrunn som rådgiver, prosjektleder og leder i offentlig sektor og tverrfaglige team i digitale designbyråer, og har dessuten jobbet med rekruttering, kompetanseutvikling og lederutvikling. 

I dag hjelper hun virksomheter i endrings- og utviklingsprosesser gjennom rådgiving, prosessledelse og kurs. Hun har også en privat praksis som samtaleterapeut.

Målfrid har en jordnær, varm og utforskende væremåte. Hennes varemerke er å få deltakerne til å føle seg trygge og bli engasjerte på kort tid.Foto: Fotomad.no 

Mona Sverrbo Halland

E-post: mona@kjernepar.no  

Telefon: 480 52 991

Målfrid Jordet Ågotnes

E-post: malfrid@prosessarbeid.no 

Telefon: 970 62 273