Psykologisk trygghet i team  - hvordan gå fra teori til praksis?

Team med sterk grad av psykologisk trygghet har bedre leveranser, høyere grad av motivasjon og mindre gjennomtrekk. Men hvordan kan du omsette forskning og teori til din hverdag og ditt team? 

Dette korte, engasjerende kurset er skreddersydd for ledere som vil jobbe aktivt med psykologisk trygghet. Kurset gir deg praktiske tips og konkrete øvelser du kan ta i bruk alt neste dag. Det holdes i din bedrift, og passer for deg som er leder, prosjektleder, teamleder, produktleder og fagleder.

Kursinnhold 

Psykologisk trygghet må erfares i praksis. Derfor kombinerer vi teori med øvelser, refleksjon og dialog, slik at du kan gå fra kurset med aha-opplevelser og ny innsikt. 


Du lærer

  • hva psykologisk trygghet er og hvorfor det er viktig 
  • hvilke faktorer som styrker og svekker den psykologiske tryggheten i team
  • hvordan du kan jobbe med psykologisk trygghet i din arbeidshverdag 

Du sitter igjen med 

  • motivasjon til å jobbe videre med psykologisk trygghet og designe prosesser i eget team
  • større innsikt i hva du kan gjøre som leder, og hva teammedlemmene må bidra med 
  • kjennskap til konkrete verktøy og metoder som hjelper deg på veien 

Derfor er det viktig

Når du jobber med den psykologiske tryggheten i teamet, bidrar du til å utvikle en engasjerende, lærende og mer innovativ kultur. Det kan bli lettere for hver enkelt å bidra og utfordre, noe som løfter kvaliteten på teamets leveranser.

Skreddersydd for virksomheter 

  • Dette er et bedriftsinternt kurs, som holdes for ledere i din virksomhet: Det passer for deg som har en eller annen form for lederansvar, for eksempel teamleder, avdelingsleder, prosjektleder eller fagleder.

  • Vi anbefaler at kurset gjennomføres fysisk. Ved behov kan det gjennomføres digitalt.

  • Det varer en halv dag, men tilpasses deres behov etter nærmere avtale. Det egner seg også godt som  tema på en lengre samling/seminar.

Psykologisk trygghet handler ikke om å ha det hyggelig sammen. Det handler om å føle seg trygg til å bidra med ideer, spørsmål og meninger – uten å frykte for å bli ydmyket eller avvist. Team med sterk grad av psykologisk trygghet har bedre leveranser, høyere grad av motivasjon og mindre gjennomtrekk.

Dette er det forsket på. I en periode over 5 år undersøkte forskere hvilke team hos Google som presterte best, og hva som kjennetegnet disse. Det deltok 180 team, forskerne snakket med over 200 personer og kartla 250 ulike faktorer som påvirket prestasjonene i teamet.

Resultatet viste at faktorer som struktur, klarhet, pålitelighet, det å bli sett og hørt og oppleve mening var viktige faktorer. Men den avgjørende enkeltfaktoren, som påvirket prestasjonene aller mest, var psykologisk trygghet.

Teamene med høy grad av psykologisk trygghet, leverte best og hadde de mest fornøyde ansatte.

Konklusjonen var: Hvis ikke den psykologisk tryggheten er på plass, vil heller ingen av de andre faktorene øke effektiviteten, innovasjonsgraden eller resultatet. 

Kilde: What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team

Kursholdere

Mona Sverrbo Halland og Målfrid Jordet Ågotnes har jobbet i, og ledet, tverrfaglige team i en årrekke. De har praktisk erfaring fra team med både lav og høy psykologisk trygghet, og kunnskap om hvordan dette påvirker resultatet.

Interessen for folk, team og samarbeid har ført til at de begge har spesialisert seg innen relasjonsbasert ledelse og organisasjonspsykologi. De brenner for å gjøre kunnskap og verktøy innen fagfeltet lettere tilgjengelig for team og ledere. Målet er å bidra til at folk får brukt sitt potensiale og opplever en meningsfull arbeidsdag.


Mona Sverrbo Halland

Mona har hovedfag i psykologi og spesialisering i organisasjonspsykologi, samt 15 års konsulenterfaring. Hun har forsket på menneskelige feilhandlinger og undervist på universitetsnivå.

Hennes kjernekompetanse er design, relasjoner og samarbeid i komplekse virksomheter. Mona arbeider primært med team og grupper og er i tillegg en etterspurt foredragsholder.

De som jobber med Mona setter pris på hennes høye faglighet og engasjerende og tillitsvekkende stil. Hun er en dyktig formidler og fasilitator som utfordrer samtidig som hun ivaretar den enkeltes integritet.


Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid er utdannet innen relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, kommunikasjon og gestaltterapi. Hun har bakgrunn som rådgiver, prosjektleder og leder i offentlig sektor og tverrfaglige team i digitale designbyråer, og har dessuten jobbet med rekruttering, kompetanseutvikling og lederutvikling. 

I dag hjelper hun virksomheter i endrings- og utviklingsprosesser gjennom rådgiving, prosessledelse og kurs. Hun har også en privat praksis som samtaleterapeut.

Målfrid har en jordnær, varm og utforskende væremåte. Hennes varemerke er å få deltakerne til å føle seg trygge og bli engasjerte på kort tid.


Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne direkte kontakt, så finner vi den beste løsningen sammen.


Sagt om Mona

– Mona har en fabelaktig fin evne til å få deltakerne til å slappe av og føle seg trygge, samtidig som hun tør å utfordre dem og kan få dem med seg ut av komfortsoner og inn i fruktbare, kreative prosesser. Mona har en lun, fin humor, skaper god og lett stemning rundt seg, og har samtidig autoritet og stor faglig tyngde.

Eivind Lund, daglig leder i Behalf AS

Sagt om Målfrid

– Jeg har hatt gleden av å være involvert i prosesser som Målfrid har ledet. Man ser umiddelbart at hun har oversikt, kvalifikasjoner, evne til å forstå sammenhengen mellom kart og terreng samt et engasjement for å få til fremdrift. Jeg jobber gjerne med henne igjen; hun engasjerer og involverer.

Kristijane Cook Hval, PhD i ledelse og makt og leder for regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst

Mona Sverrbo Halland

E-post: mona@kjernepar.no  

Telefon: 480 52 991

Målfrid Jordet Ågotnes

E-post: malfrid@prosessarbeid.no 

Telefon: 970 62 273

- Workplaces characterized by candor can offer immense benefit for creativity, learning and innovation.

Amy C. Edmondson: The Fearless Organization