Om bedriften


Prosessarbeid AS er et smidig lite firma som kjapt kan snu seg rundt og tilpasse seg ditt behov – enten det er et par timer sparring, en enkeltworkshop eller en lengre prosess. Ved behov kobler vi på dyktige samarbeidspartnere. 


Målfrid Jordet Ågotnes

Etter å ha jobbet lenge med design, digitalisering og innovasjon stod én ting klart for meg: Skal du få til endring må du jobbe grundig og godt med menneskene som er involvert. Derfor valgte jeg å styrke relasjonskompetanse min, både på gruppe- og individnivå. I dag har jeg en bred faglig plattform der jeg kombinerer kompetansen innen design thinking og innovasjonsmetodikk med relasjonskompetanse og gestalttenking.

I 2021 startet jeg Prosessarbeid AS. Der støtter jeg bedrifter i ulike typer endrings- og utviklingsprosesser gjennom prosessledelse, teamutvikling, kurs og rådgiving. Jeg har også en privat praksis som samtaleterapeut.

Tidligere har jeg jobbet med organisasjonsutvikling, kommunikasjon, kompetanseutvikling, rekruttering og digital tjenesteutvikling. I tillegg til en mastergrad i samfunnsvitenskap er jeg utdannet innen relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, kommunikasjon. Jeg er gestaltterapeut MNGF, utdannet ved Norges Gestaltinstitutt Høyskole, og sertifisert i utviklingsverktøyet Kjernekvadranten og ledergruppeprofilen effect

Noen tilbakemeldinger

DIREKTORATET FOR E-HELSE, KULTUR- OG TEAMUTVIKLING

– Vi har fått hjelp av Målfrid til prosesser for både kultur- og teamutvikling. I forbindelse med et avdelingsseminar forberedte og fasiliterte hun en workshop med utgangspunkt i psykologisk trygghet, der målet var å videreutvikle samarbeid og relasjoner i teamet. Workshopen ga verdi i seg selv og la grunnlaget for videre arbeid med teamutvikling. Alle som var med opplevde workshopen som nytt og til ettertanke. Hun er flink til å sette seg inn i vår situasjon og skaper derfor engasjement gjennom å veksle mellom teori, relevante eksempler og oppgaver. Målfrid deler raust av sin kunnskap og gir konkrete tips som gjør det enklere å jobbe systematisk med teamutvikling.

Stine Camilla Bjerkestrand, kommunikasjonsdirektør og fungerende organisasjonsdirektør i Direktoratet for e-helse (2022)


NITTEDAL KOMMUNE, LEDELSE AV MEDVIRKNINGSPROSESSER

– Nittedal kommune har revidert kommuneplanen, med stort fokus på involvering og forankring, gjennom en krevende periode med pandemi. Målfrid har ledet flere workshoper/samlinger med politikere og innbyggere digitalt, og etter hvert fysisk, i samarbeid med Tinkr.

Målfrid har vist en stor forståelse for et krevende fagfelt, og har loset oss gjennom forberedelser og gjennomføring på en trygg og god måte. Hennes evne til å forstå oss som bestillere og våre behov (selv om de ikke er uttrykkelig formulert), samt de ulike målgruppene kombinert med fokus på fremdrift, har sørget for at vi har fått på plass gode og tilpassede program for våre ulike workshoper. Ved gjennomføring av workshoper, både digitalt og fysisk, har Målfrid en trygg, behagelig, sympatisk og kompetent væremåte, og er flinkt til å skape stemning for engasjement og dialog. Det gjør at vi (som bestillere) kan fokusere på det vi er gode på, vårt faglige innhold. Målfrid er flink til å tilpasse seg ulike typer deltakere, og er også svært god til å ta imot, tolke og sette innspill i sammenheng.

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på samlingene hun har fasilitert for oss, både digitalt og fysisk, og vi jobber gjerne med henne igjen.

Kjersti Gakkestad, arealplanlegger seksjon for miljø og samfunnsutvikling, Nittedal kommune


NETLIFE BERGEN, LEDERUTVIKLING OG NYANSATTSAMLINGER

– Målfrid er etter hvert fast inventar som innleder og fasilitator på våre nyansattsamlinger.
Hun hjelper oss i planleggingsfasen, og bidrar som innleder og fasilitator under selve samlingen. Selskapet vårt vokser, og vi har måttet bli mer ettertenksomme i måten vi onboarder de som er nye hos oss. Der spiller Målfrid en viktig rolle. Hun har en stor verktøykasse, og foreslår gode opplegg. Hun skaper trygghet og ro, og har en solid blanding av bransjeerfaring og faglig ballast. Til sammen blir det et samarbeid som passer oss veldig godt :)

Mari Myren, teamleder Netlife Bergen AS

- Det beste med Målfrid er at jeg kan stole på at hun treffer målgruppen og oppnå ønsket resultat. Jeg gir henne nødvendig input - og hun har en egen evne til å forstå hva som trengs og handle deretter. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på samlingene som hun har fasilitert.

Øyvind Storli Hoel, daglig leder Netlife Bergen 


Samarbeidspartnere

Mona Sverrbo Halland 


Mona har mange års praktisk erfaring fra utviklingsprosesser i private og offentlige virksomheter i, kombinert med en sterk faglig plattform. Hun har mastergrad i adferdspsykologi, spesialistutdannelse i organisasjonspsykologi og etterutdanning i relasjonsbasert ledelse i organisasjoner.

I dag jobber Mona som rådgiver og fasilitator innenfor temaene samarbeid og innovasjon. Hun er også en engasjert kursholder med sterk formidlingsevne. Med kompetanse innen organisasjon, psykologi, brukeradferd og digitalisering kan Mona bistå bredt i endringsprosesser.

Tidligere har hun jobbet som konsulent i byråer og internt i store offentlige virksomheter med kommunikasjon, strategi og produktutvikling.

Aase Solli


Aase har lang erfaring fra HR og HR-ledelse og dyp innsikt i hvordan endrings- og utviklingsprosesser påvirker både organisasjoner og enkeltmennesker. Hun er ikke redd for å gå inn i krevende terreng, og  løse opp i konflikter og vanskelige situasjoner og relasjoner i arbeidslivet.


Aase kan HR fra A til Å, og har jobbet med lederutvikling og lederstøtte, rekruttering og talentutvikling, omstilling og avvikling, samt å bygge strukturer og prosesser innen HR. Hun er utdannet innen prosjektstyring, økonomi og administrasjon.


Aase jobber med lederstøtte, mentoring og er utdannet gestaltterapeut fra Norges Gestaltinstitutt Høyskole.