Slik starter du opp en utviklingsprosess i ledergruppen

16.09.2021

Det ligger et stort potensiale å jobbe med ledergruppens utvikling. Et forskningsbasert kartleggingsverktøy viser raskt hvor skoen trykker.

Siden 2001 har Henning Bang ledet forskningsprosjektet "Effektivitet i ledergrupper" ved Universitetet i Oslo. Underveis har forskerne gått gjennom internasjonal forskning på området, og selv jobbet med over 200 bedrifter. 

Utfordringer og suksessfaktorer i ledergrupper

Forskerne har kommet fram til de fem vanligste utfordringene i en ledergruppe er

 1. Det er uklart hva ledergruppen er til for og hvilken type saker den skal jobbe med.
 2. Ledermøtene er for dårlige.
 3. Det er relasjonelle utfordringer i gruppen.
 4. Gruppen fungerer ikke som et samkjørt team.
 5. Den setter ikke av tid til systematisk refleksjon over hvordan gruppen fungerer.

Videre har de utviklet en modell som beskriver:

 • Hvilke 5 forutsetninger som må være på plass for å skape gode resultater i en ledergruppe.
 • Hvilke 12 faktorer som kjennetegner måten effektive ledergrupper jobber på.
 • Hvilke 7 områder ledergruppen skaper resultater innen.

Disse til sammen 24 faktorene kan alle kartlegges og måles ved hjelp av spørreskjemaet effect.

Slik foregår kartleggingen

I løpet av 20-30 minutter gir medlemmene i ledergruppen sine vurderinger av hvor gruppen er i dag når det gjelder for eksempel formål, dialog, samarbeid, teamfungering, saksresultater, beslutningsgjennomføring, trygghet, lagånd og læring.

I tillegg svarer de på tre åpne spørsmål om hva som fungerer spesielt bra, hva som kan forbedres og hvilke resultater ledergruppen skaper for både organisasjonen og hver enkelt av lederne.

Resultater av kartleggingen og videre prosess 

Resultatet er en systematisk og oversiktlig framstilling av både smertepunktene i gruppen og hva dere er gode på. Rapporten inneholder

 • en anbefaling av hvilke 5 styrker ledergruppen kan bygge videre på, og hvilke 5 utviklingsområder den bør ta tak i  
 • en oversikt med fargekoder over hvordan ledergruppen skårer på de 24 faktoren, samt  hvordan denne ledergruppen skårer sett opp mot andre ledergrupper
 • innsikt i hvordan svarene fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

En slik rapport kan sette fart på refleksjonen og diskusjonen i gruppen, og gjøre det lettere å sette retningen for den videre prosessen. Kartleggingen bør følges opp av utviklingsaktiviteter over tid, gjerne med en ny kartlegging for å se hvilke effekter gruppen har oppnådd. 

  Ønsker du en kartlegging av din ledergruppe? 

  Jeg er autorisert i bruk av ledergruppekartleggingsverktøyet effect og kan hjelpe deg med å

  • planlegge og utviklingsprosessen i din bedrift og støtte dere underveis
  • gjennomføre selve kartleggingen av ledergruppen og tolke resultatene
  • gjøre annen type innsiktsarbeid, som dybdeintervjuer eller observasjon
  • lede workshoper der dere jobber med resultatene og velger utviklingsområder

  Ta kontakt på hei@prosessarbeid.no for mer informasjon.

  Kilder

  • Aon Assessment/Henning Bang: Autorisasjonskurs i ledergruppeverktøyet effect
  • Effektive ledergrupper
  • Effektive ledergrupper Henning Bang og Thomas Nesset Middelfart: Effektive ledergrupper (2019)
  • Aon Assessment: Mer effektive team