Bli bedre kjent med deg selv og teamet ditt med Joharis vindu

12.01.2022

Hvordan er det å være deg i teamet ditt? Hvilke sider er det du viser fram, hva er det du holder tilbake, og hvordan påvirker dette samarbeidet mellom deg og kollegaene dine? 

Det finnes ulike verktøy for å bli bedre kjent med deg selv og egen rolle i teamet. Selv er jeg tilhenger av de praktiske, enkle, involverende og effektive verktøyene. De som på kort tid kan gi ny innsikt til både selvutvikling og teamutvikling – og slik sette fart på både tanke- og endringsprosser.

Et av disse er Joharis vindu, en klassiker utviklet av psykologene Joseph Luft and Harry Ingham på 50-tallet. Det kan brukes og vinkles på mange måter, som selvutvikling, teamutvikling og kommunikasjonsformer.

Brukt på en trygg og ivaretakende måte, kan verktøyet gi oss større forståelse av oss selv og kollegaene våre, og bidra til større empati, bedre kommunikasjon, økt trygghet samt vekst og utvikling i teamet. 

Modellen består av fire felter: 

  • Det åpne felt: Sider ved deg som er godt kjent, både for deg selv og andre
  • Det blinde felt: Sider ved deg andre legger merke til, men som du selv ikke er bevisst på
  • Det skjulte felt: Sider ved deg du bevisst eller ubevisst holder skjult for andre
  • Det ukjente felt: Sider ved deg som enda er ukjent for deg og andre, ofte fordi dett er uprøvd. 

Størrelsen på feltene er ikke faste. De vil variere ut fra konteksten, og som regel endre seg over tid. Er du for eksempel ny i en jobb, eller med i et nyetablert team, er det naturlig at det skjulte feltet er stort i starten. 

Spørsmålet er hvordan du, og dere sammen, kan jobbe for å utvide det åpne feltet hos hverandre. Et større åpent felt kan gjøre det lettere å være deg selv på jobb, og øker sjansen for bedre kommunikasjon og samarbeid med andre.

Ønsker du en lærerik prosess i ditt team?

Jeg leder teamet på en trygg måte gjennom både enkeltworkshoper og lengre teamutviklingsprosesser. Gjennom praktiske verktøy og gode samtaler kan dere bli bedre kjent og styrke den psykologiske tryggheten i teamet.

Ta kontakt på hei@prosessarbeid.no for mer informasjon.