4 grunner til å bruke kjernekvadranten

27.04.2022

Det er mange grunner til å kjenne de du jobber med på et dypere plan enn funfacts. Verktøyet kjernekvadranten er lett og forstå, og hjelper mennesker til å forstå hverandre bedre. 


I går holdt Mona Sverrbo Halland og jeg foredrag på YggdrasilkonferansenDer snakket vi om hvor viktig relasjonelle ferdigheter når man jobber i tverrfaglige team med innovasjon, digitalisering og brukeropplevelser. 

Noe av det vi fikk aller mest tilbakemelding på, var demoen av kjernekvadranten, en modell utviklet av Daniel D. Ofman. Det er enkel og herlig måte å bli bedre kjent med seg selv på, men ikke minst: Å bli bedre kjent med de du jobber i team med. 

4 grunner til å bruke kjernekvadranten: 

  • Det er berikende å kjenne hverandres kvaliteter. Slik kan vi hjelpe hverandre i å bruke disse i samarbeidet og oppgaveløsningen på teamet. For eksempel kan et teammedlem ha "verbal" som en av sine kvaliteter, mens et annet har "lyttende" som en av sine.
  • Det er innsiktsfullt å vite at vi i enkelte situasjoner, for eksempel når vi er stressa, overforbruker disse kvalitetene. Da kan vi bli "for mye av det gode". For eksempel kan kvaliteten verbal, bikke over i å bli overkjørende. Kvaliteten lyttende, kan flyte over i passivitet. Ved å erkjenne og sette ord på dette, kan det bli lettere å si fra til hverandre når dette skjer i jobbhverdagen.
  • Det er støttende at teammedlemmene kjenner hverandres utfordringer eller utviklingsområder. Den lyttende kan ønske å ta ordet oftere, den verbale kan ønske seg å lytte mer. Når de andre på teamet er klare over dette, blir det lettere å tilrettelegge, oppmuntre og utfordre hverandre på veien.
  • Det er være forebyggende å kjenne til egne og andres "allergier", som handler om hva vi misliker eller kan irritere oss over ved andre. For eksempel kan den lyttende irritere seg over folk som overkjører andre, og den verbale irritere seg over andres passivitet. Den enes fallgruve, kan med andre være andres allergi - og en kilde til gnisninger og konflikt.

Hvor spennende og givende er det ikke å bli kjent med hverandre på en slik måte, og jobbe sammen med en slik innsikt i teamet? Vi er sertifiserte trenere i kjernekvadranten og hjelper gjerne team med å bli bedre kjent og tryggere på hverandre. Du kan også få individuell coaching i å finne dine egne styrker.