Bli tryggere som konsulent 

Konsulenter får ofte opplæring i hard skills, som fag, metoder og bedriftens strategi. Dette kurset handler om human skills - hvordan vi omgås andre mennesker og selv håndterer konsulentrollen. 


Å stå i konsulentrollen kan noen ganger være utfordrende og kreve mye av oss. Men tenk om:

  • Du slapp forventingen om å være "supermenneske".
  • Du med letthet og trygghet kunne gi tilbakemeldinger til kunder og kollegaer.
  • Du hadde et større repertoar i møte med utfordrende situasjoner eller relasjoner i jobbsammenheng.

Dette kurset adresserer menneskelige sider ved konsulentrollen, som hvordan du kan møte forventninger, takle egen frykt, blir ærligere og samtidig kommunisere på en måte som skaper gode relasjoner. Målet er at du skal få økt innsikt i hvordan du kan være deg, slik at du kan senke skuldrene og bli modigere på jobb.


Innhold

Hvem er du som konsulent?
For å kunne mestre og utvikle deg i konsulentrollen er det viktig å kjenne deg selv og dine ulike sider. Du får innsikt i egne kvaliteter, styrker og talenter – og hvilke fallgruver og utfordringer du da bør være oppmerksom på. Dette bygger fundamentet for den videre jobbingen på kurset.

Hva kjennetegner egentlig modige konsulenter?
Som konsulent står du ofte i press fra flere hold: Du skal være ekspert på ditt område og levere kvalitet til kundene, du skal fakturere nok og bidra i det interne fagmiljøet. Men ofte kommer det aller største presset fra deg selv. Vi tydeliggjør hvilke tanker du selv har om rollen, hvordan disse påvirker deg og ser på hva som kjennetegner modige konsulenter.

Hvordan få til god kommunikasjon med kunder og kollegaer?
Samarbeidsproblemer med kunder eller kollegaer bunner ofte i dårlig kommunikasjon. Du lærer viktige kommunikasjonsprinsipper, trener på å forstå andre bedre, bli tydeligere selv samt gi og få tilbakemelding. Vi jobber også med å møte og gi motstand med hjelp av teknikker fra konfliktforebyggende, empatisk kommunikasjon.


Du blir bedre kjent med deg selv og får nyttige verktøy i din egen utvikling.

Du får trolig aha-opplevelser rundt hva som egentlig kjennetegner gode konsulenter.

Du lærer ferdigheter som hjelper deg i samspill med kunder og kollegaer.


Passer for:


Du kaller deg kanskje ikke konsulent, men du bruker faget ditt til å skape verdi for kundene deres. Arbeidsgiveren din kan være et rådgivningsselskap, konsulenthus, digitalbyrå, IT-selskap eller noe som ligner. Kurset passer også for deg som er er selvstendig konsulent, eller internkonsulent i en større virksomhet.

Oppbygging:


Teori er viktig, og vi husker den aller best når vi har kjent det vi lærer på kroppen og reflektert over hvordan det var. Derfor blir kurset en blanding av foredrag, øvelser, egenrefleksjon og dialog. Du må være villig til bedre kjent med deg selv og lære sammen de andre deltakerne.

Kursholdere

Mona og Målfrid har til sammen 25 års erfaring som konsulenter, og har selv følt konsulentlivets gleder og utfordringer på kroppen. De brenner begge for å styrke den relasjonelle kompetansen i virksomheter, og har utviklet kompetanseprogrammet Human skills for konsulenter

Mona Sverrbo Halland

Mona har master i atferdspsykologi, spesialistutdannelse i organisasjonspsykologi og lang erfaring fra byråer innen IT, digital produktutvikling og organisasjonsutvikling. Nå driver hun Kjernepar AS og jobber som rådgiver, kursholder og fasilitator innenfor temaene innovasjon og samarbeid.

Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid har utdanning innen kommunikasjon, relasjonsbasert ledelse i organisasjoner og gestaltterapi. Hun har jobbet som rådgiver og fagleder i digitale design- og teknologibyråer og som organisasjonsutvikler. I dag driver hun Prosessarbeid AS, som støtter bedrifter, team og individer i ulike typer utviklingsprosesser.


Praktisk informasjon

Ta kontakt hvis du er interessert i å gå på dette kurset. 

Kurs i din bedrift? 

Hele kurset, eller deler av det, kan settes opp internt i din virksomhet. 


Innhold og form kan tilpasses bedriftens behov og for eksempel brukes

  • i onboarding av nye medarbeidere, og som oppfølging av nye som har jobbet en stund
  • inn i interne talentprogrammer eller utviklingsprogrammer
  • som en utviklingsprosess for enkeltteam som ønsker større psykologisk trygghet
  • for å øke medarbeidernes relasjonskompetanse, for eksempel på interne fagdager
  • for å styrke konsulenter som synes konsulentrollen er utfordrende

Les mer om kompetanseprogrammet Human skills for konsulenter

The easiest thing to do for any company to to, is to help people be their best version of themselves, to help them be human (...) when an organization gives that kind of education and teaching and training to their people, the benefit is people feel like the company cares about them as individuals, not simply as someone who fills a job function.

Simon Sinek
Mona Sverrbo Halland

E-post: mona@halland.us 

Telefon: 480 52 991

Målfrid Jordet Ågotnes

E-post: malfrid@prosessarbeid.no 

Telefon: 970 62 273