Ny som konsulent

En skreddersydd kurs for onboarding av ferske konsulenter

For å lykkes som konsulent holder det ikke å være god i fag og metoder. Det er også nødvendig å kunne tilpasse seg nye situasjoner, skape tillit hos kunden og kommunisere godt. Dette kurset gir nye konsulenter innsikt og kunnskap som hjelper dem med å bli raskere trygge i rollen. 


Du lærer om


 • MYTER OG FORVENTNINGER: Hvilke forventninger er knyttet til rollen som konsulent, fra kunder, arbeidsgiver og deg selv? 
 • TRYGGHET I ROLLEN:  Hvilke fallgruver bør du være oppmerksom på som fersk konsulent, og hvordan kan du gå fram for å unngå disse? 
 • KONSULENTSKILLS: Hvilke egenskaper og ferdigheter er det lurt å jobbe spesielt med, og hvorfor er relasjonskompetanse så viktig i rollen som konsulent?

 

Du sitter igjen med 

 • Kunnskap om hva som skal til for å lykkes i en sammensatt og spennende rolle. 
 • Bedre ballast og større trygghet for å kunne gå inn i nye situasjoner.
 • Innsikt i at du ikke trenger å være et "supermenneske" for å være en god konsulent.

Læring i praksis 

Du lærer relevante teorier knyttet til menneskelig adferd: Hvorfor vi reagerer som vi gjør, hvordan vi tilpasser oss ulike omgivelser og situasjoner – og hvilke utslag dette kan gi som fersk konsulent. Deretter har vi korte treningsøkter der vi jobber med ulike scenarioer som kan oppstå i konsulenthverdagen. Underveis skaper vi en trygg atmosfære med rom for spørsmål og refleksjoner.

 

Viktig kunnskap fra starten av 

Mange ferske konsulenter slutter etter kort tid, og konsulentbyråer har ingen garanti for at det "beste hodet" vil trives i rollen. Som konsulent i 2022 holder ikke å være dyktig på sitt fagområde, det trengs også kunnskap og ferdigheter som handler om å stå i endringsprosesser, omgås andre og selv har en bærekraftig tilværelse. Det er viktig å rette søkelyset mot også denne siden av jobben tidlig, slik at nye medarbeidere får en best mulig start på konsulenttilværelsen. 

Skreddersydd for konsulentbyråer 

 • Dette er en bedriftsintern workshop skreddersydd byråer innen design, innovasjon og endring. 

 • Den passer for alle som er ferske konsulenter, også de som har annen type arbeidserfaring fra før. 

 • Deltakerne bør være ganske nye i rollen, og ha jobbet i 0-12 måneder. 

 • Kurset varer 3-4 timer, og tilpasses behovet i din virksomhet.

 • Det kan også følges opp med coachende 1:1-samtaler.

Kursholdere 

Mona Sverrbo Halland og Målfrid Jordet Ågotnes har til sammen 25 års erfaring som konsulenter, og selv følt konsulentlivets gleder og utfordringer på kroppen. Nå tilbyr de opplæringen de selv skulle ønske de fikk. 

Interessen for folk, team og samarbeid har ført til at de begge har spesialisert seg innen relasjonsbasert ledelse og organisasjonspsykologi. De brenner for å gjøre kunnskap og verktøy innen fagfeltet lettere tilgjengelig. Målet er å bidra til at folk får brukt sitt potensiale og opplever en meningsfull arbeidsdag.


Mona Sverrbo Halland

Mona har hovedfag i psykologi og spesialisering i organisasjonspsykologi, teknologi, innovasjon og kultur, og har 15 års konsulenterfaring. Hun har forsket på menneskelige feilhandllinger og undervist på universitetsnivå.

Hennes kjernekompetanse er design, relasjoner og samarbeid i komplekse virksomheter. Mona arbeider primært med team og grupper og er i tillegg en etterspurt foredragsholder.

De som jobber med Mona setter pris på hennes høye faglighet og engasjerende og tillitsvekkende stil. Hun er en dyktig formidler og fasilitator som utfordrer samtidig som hun ivaretar den enkeltes integritet.


Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid er utdannet innen relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, kommunikasjon og gestaltterapi. Hun har bakgrunn som rådgiver, prosjektleder og leder i offentlig sektor og tverrfaglige team i digitale designbyråer, og har dessuten jobbet med rekruttering, kompetanseutvikling og lederutvikling. 

I dag hjelper hun virksomheter i endrings- og utviklingsprosesser gjennom rådgiving, prosessledelse og kurs. Hun har også en privat praksis som samtaleterapeut.

Målfrid har en jordnær, varm og utforskende væremåte. Hennes varemerke er å få deltakerne til å føle seg trygge og bli engasjerte på kort tid.


Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne direkte kontakt, så finner vi den beste løsningen sammen.


Sagt om Mona

– Mona har en fabelaktig fin evne til å få deltakerne til å slappe av og føle seg trygge, samtidig som hun tør å utfordre dem og kan få dem med seg ut av komfortsoner og inn i fruktbare, kreative prosesser. Mona har en lun, fin humor, skaper god og lett stemning rundt seg, og har samtidig autoritet og stor faglig tyngde.

Eivind Lund, daglig leder i Behalf AS

Sagt om Målfrid

– Jeg har hatt gleden av å være involvert i prosesser som Målfrid har ledet. Man ser umiddelbart at hun har oversikt, kvalifikasjoner, evne til å forstå sammenhengen mellom kart og terreng samt et engasjement for å få til fremdrift. Jeg jobber gjerne med henne igjen; hun engasjerer og involverer.

Kristijane Cook Hval, PhD i ledelse og makt og leder for regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst

Mona Sverrbo Halland

E-post: mona@kjernepar.no  

Telefon: 480 52 991

Målfrid Jordet Ågotnes

E-post: malfrid@prosessarbeid.no 

Telefon: 970 62 273