Human skills for konsulenter: Moduler   

Kompetanseprogrammet består av tre fleksible moduler, som alle kan tilpasses behovet i din virksomhet. 

Når kan modulene brukes?

Relasjonskompetanse kan styrkes og videreutvikles i alle faser av et konsulentliv. Det kan også vinkles inn mot teamledere, fagledere og andre lederroller i konsulentbedrifter.

Modulene kan kjøres i rekkefølge som et helhetlig program, eller brukes som selvstendige moduler. De kan tilpasses målgruppe og nivå, og kan for eksempel passe inn i

 • i onboarding av nye medarbeidere
 • som oppfølging av konsulenter som har jobbet noen måneder
 • inn i interne talentprogrammer eller utviklingsprogrammer
 • som en utviklingsprosess for team som ønsker større psykologisk trygghet
 • for å støtte og styrke konsulenter som står i krevende situasjoner
Innholdet kan også vinkles mot rollen som internkonsulent i en større virksomhet.

Modul 1: 

Bli trygg og modig i konsulentrollen 


Er jeg verdt timeprisen? Fakturerer jeg nok? Er kvaliteten på arbeidet mitt bra nok? Når finner folk ut at jeg ikke kan så mye som de tror? Frykten for ikke å strekke til er et velkjent tema blant både nye og erfarne konsulenter. Denne modulen slår hull på klassiske myter om konsulentrollen, bygger trygghet og gir nye perspektiver på hva som kjennetegner en god konsulent.

Vi jobber med 

 • hvilke sider konsulentrollen består av, hvordan disse spiller sammen og hva som kan skje hvis de ikke gjør det 
 • forventninger du selv og andre knytter til konsulentrollen, og hvordan disse påvirker deg
 • hvordan du kan være god rådgiver uten å måtte være et supermenneske 
 • hva du trenger fra både omgivelsene og deg selv for å kunne senke skuldrene og gjøre en best mulig jobb

Det er først når vi er trygge at hjernen vår virker optimalt. Da fristilles kapasitet til å tenke klart, vi får økt tankespennvidde, evne vår til å ta til oss ny informasjon, lære, treffe gode beslutninger, være fleksible, kreative - skjer først når vi er trygge.

Psykolog Carina Carl

Modul 2: 

Kjenn dine styrker, svakheter og utviklingsområder 


Hvor godt kjenner du egentlig dine naturlige styrker, og er du klar over når dine positive sider kan ta overhånd og blir en svakhet? I denne modulen bruker vi det anerkjente verktøyet kjernekvadranten for å gi deg dypere innsikt i egne kvaliteter, styrker og talenter – og hvilke 
fallgruver og utfordringer du bør være spesielt oppmerksom på i rollen som konsulent. 

Modulen gir deg 

 • innføring i refleksjonsverktøyet kjernekvandranten 
 • dypere forståelse av dine ulike sider og hvordan disse henger sammen
 • bedre grunnlag for å utvikle styrkene dine og bruke dem på en konstruktiv og balansert måte 
Kjernekvadranten blir også mye brukt i teamutvikling.  

Employees who can use their core qualities in the workplace are more engaged, less likely to leave, perform better and will benefit the business results (...) building and developing employee strengths is much more effective to improve performance than trying to fix weaknesses.

Toolshero.com: Ofman Core Quality Quadrant

Modul 3: 

Lær deg flere kommunikasjonsferdigheter 


Som konsulenter er vi ofte leid inn for å bidra til endring. For å gjøre jobben vår må vi noen ganger komme med budskaper som er krevende både å formidle og motta, og vi må selv tåle tilbakemeldinger på jobben vi gjør
. I denne modulen kombinerer vi teori og trening, slik at du er bedre rustet til å takle ulike situasjoner du møter som konsulent. Målet er at du skal få et større spekter å spille på i kommunikasjonen med kunder og kollegaer. 

Modulen gir deg 

 • kunnskap om hvordan du kan forstå andre bedre og selv bli oppfattet tydelig
 • opplæring i prinsipper for god kommunikasjon og innføring i teknikker fra konfliktforebyggende, empatisk kommunikasjon
 • praktisk trening på lytting og tilbakemelding, og refleksjon rundt egne erfaringer 
Å utvikle evnen til god kommmunikasjon handler ikke om å lære noen triks, men å utvikle sitt handlingsrepertoar. 

Hans Morten Skivik: Relasjonell ledelse 


Ta kontakt

Skriv noen stikkord om hva du ønsker. Vi tar kontakt, så finner vi sammen ut av veien videre. 

Det du trenger i fremtidens arbeidsliv er ikke nødvendigvis de konkrete ferdighetene du lærer på universitetet eller høgskolen, men at du lærer hvordan du skal utvikle deg videre.

Forsker Arild Henrik Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet