Coaching: 
Bedre selvinnsikt på 5x45 minutter 

Boost din egen selvutvikling! Gjør nye oppdagelser rundt egne styrker og utviklingsområder – og lær et verktøy du kan bruke videre på egenhånd. 


I løpet av fem spennende samtaler vil du bli bedre kjent med ulike sider av deg selv, og få bedre grunnlag for kommunikasjon og samhandling med andre. Du blir trinnvis guidet gjennom det anerkjente verktøyet kjernekvadranten, som brukes i både personlig utvikling og utvikling av team og organisasjoner. Jeg er sertifisert trener i kjernekvadranten gjennom Core Quality International, og coacher deg på en trygg og effektiv måte. 

Coachingen kan gi deg 

  • større innsikt i egne styrker, og hvordan du kan bruke/ bruker disse på jobb og privat
  • ny kunnskap om hva som skjer når du bruker disse styrkene litt for mye
  • større forståelse for, og aksept av ulike sider hos deg selv
  • økt bevissthet rundt hvilke sider du kan videreutvikle 
  • bedre forståelse av hvordan du selv påvirker andre mennesker rundt deg
  • aha-opplevelser rundt hvorfor du irriterer deg over enkelte typer oppførsel hos andre

Samtalene foregår digitalt eller på kontoret i Drammen. Jeg jobber også med kjernekvadranten i bedrifter og team.


Dette får du 

  • 5 spennende digitale coachingsamtaler på 50 minutter, der du stegvis og systematisk utforsker dine ulike sider.
  • Oppsummering av dine utviklingsområder på slutten av hver samtale, og oppfølging av disse neste gang vi snakkes.
  • Opplæring i verktøyet kjernekvadranten, som du kan bruke videre på egenhånd


Pris coachingpakke: Få bedre selvinnsikt 

Bedrifter 

9900 kr inkl. mva

Privatpersoner

7900 kr inkl. mva

Beløpet betales i forkant av første time via faktura. Ønsker du å dele opp betalingen i to eller tre deler kan du skrive dette i kommentarfeltet når du bestiller. 

Ja, jeg vil få bedre selvinnsikt!