Bli en bedre prosessleder

Veiledning av deg som ønsker å skape større verdi når du leder møter, workshoper eller lengre løp. 

Manglende planlegging, dårlig struktur og deltakere som multitasker underveis. Dette er viktige årsaker til at møter, samlinger og workshoper ofte oppleves som lite produktive for både deltakerne og bedriften. Ved hjelp av enkle grep kan du bidra til at dine møter og workshoper blir engasjerende og nyttige.

Få veiledning rundt spørsmål knyttet til

 • Planlegging: Mål, aktiviter, deltakere, praktiske hensyn.
 • Prinsipper: Hva som kjennetegner god prosessledelse.
 • Utforming: Valg av relevante teknikker og metoder samt opplæring i disse. 
 • Rolleforståelse: Hva du bør være klar over når du leder prosesser i egen virksomhet.
 • Kommunikasjon: Hvordan du påvirker andre gjennom språk og væremåte.
 • Internkommunikasjon: Hvordan du kan jobbe for å skape trygghet, tillit og transparens.
 • Trening: Konkret trening på øvelser/teknikker og presentasjonsteknikk.
 • Digitale verktøy: Hjelp til å velg smarte digitale løsninger som matcher deltakernes kompetansenivå.

Vi skreddersyr også egne kurs for bedrifter og organisasjoner.

Pris og bestilling

 • Veiledningen foregår digitalt eller annet sted etter avtale.
 • Prisen er 1 350 kroner (inkludert mva) for en enkelttime på 50 minutter. 
 • Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Hvorfor er det nyttig med ekstern hjelp?

En prosessleder skal legge til rette for at deltakerne sammen kommer fram til best mulig løsninger og resultater. Som prosessleder skal du ha fokus på strukturen og samspillet underveis – ikke løse oppgaven for deltakerne. Dette kan være krevende hvis man selv jobber i bedriften, er nært knyttet til temaet prosessen handler om eller har dyp kompetanse på fagområdet det gjelder. I tillegg kan forhold som relasjon til deltakerne og posisjon i bedriften kan påvirke samspillet mellom prosessleder og deltakere. 

Ved å være bevisst på egen rolle og legge opp til gjennomtenkte, involverende prosesser øker du sjansen for at dere oppnår resultater sammen på din arbeidsplass. 

Jeg kan også lede møter, workshoper, konferanser og samlinger i din virksomhet.  

Når vi skal gjennomføre gode endringsprosesser i bedriften krever det tid, planlegging og kunnskap. Gjennom å jobbe sammen med Målfrid har jeg erfart at prosessledelse er et eget fag. Jeg har blant annet lært hvordan gode workshoper bygges opp og hvordan man får alle til å bidra.

Dan Sørensen, Chief Digital Officer, Advokatfirmaet Selmer AS     

Få mer ut av prosessene du leder!